1
:
ریزش مو
 

شستشو با مواردی مانند آب سیر، پیاز و یا زنجبیل و ماندن آن بر روی سر برای چند ساعت و یا به مدت یک شب و سپس شستشو با آب در کاهش ریزش مو بسیار موثر است.
 
ریزش مو
 

آخرین عناوین