1
ورزش
- ۱۷:۳۸

قلیان کشی بازیکنان تیم والیبال آمریکا در تهران

بازیکنان تیم ملی والیبال آمریکا در مدت اقامت خود در تهران، در رستورانی سنتی به کشیدن قلیان مشغول شدند.

 

قلیان کشی بازیکنان والیبال آمریکا در تهران
باشگاه خبرنگاران .
قلیان
والیبال
آمریکاآخرین عناوین