1
:
کمپین
 

بازیگر سینما و تلویزیون در یک حرکت فرهنگی کمپینی را جهت منع گسترش جوک های قومیتی در اینستاگرام راه اندازی کرد.
 
امین زندگانی
 
الیکا عبدالرزاقی
 
کمپین
 

آخرین عناوین