1
:
چاقی
 

چاقی در خردسالان تنها به خاطر بی تحرکی و داشتن رژیم غذایی نادرست نیست و می‌تواند یک عامل خارجی هم داشته باشد.
 
چاقی
 
گرد و غبار
 
کودکان
 

آخرین عناوین