1
- ۱۴:۰۲

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس دهم در استان تهران
سامی نامزدهای نهایی و تایید صلاحیت شده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان تهران (شش حوزه اصلی) اعلام شد. در ادامه لیست کامل اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در تهران را ملاحظه می فرمائید.

 اسامی نامزدهای نهایی و تایید صلاحیت شده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان تهران (شش حوزه اصلی) اعلام شد. 
براساس این لیست یک هزار و 294 نامزد تایید صلاحیت شده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شش حوزه انتخابیه اصلی استان تهران با یکدیگر رقابت خواهند کرد. 
از این تعداد یک هزار و 121 نامزد مربوط به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و مابقی مربوط به 5 حوزه اصلی دیگر استان تهران هستند. 
استان تهران در مجموع 35 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که 30 کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تهران و هر کدام از پنج کرسی دیگر به سایر حوزه های انتخابیه اصلی استان تعلق دارند. 
این استان دارای شش حوزه اصلی و 20 حوزه فرعی شامل شهرستان ها و بخش ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. 
برهمین اساس نامزدهای تایید صلاحیت شده این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند از 29 بهمن به مدت یک هفته فعالیت های تبلیغاتی خود را انجام دهند. 
تبلیغات انتخاباتی از امروز آغاز و تا ساعت هشت صبح روز ششم اسفند یعنی 24 ساعت قبل از شروع رای گیری (هشت صبح هفتم اسفندماه) ادامه خواهد داشت. 

* اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس: 

1- خانم فاطمه آباد فرزند علی کد نامزد 1218
2 - خانم فرزانه آبادطلب فرزند محمد رضا کد نامزد 1219
3 - آقای افشین آب شناسان فرزند حسن کد نامزد 1241
4 - آقای غلامرضا آجورلو فرزند عین اله مشهور به دکتر آجرلو کد نامزد 1242
5 - آقای حمید آدینهء فرزند کرمعلی کد نامزد 1245
6 - آقای مهدی آزادواری فرزند غلامرضا کد نامزد 1271
7 - خانم مژگان آژیده فرزند فرخ کد نامزد 1274
8 - خانم نازیلا آفندیده فرزند جعفر کد نامزد 1276
9 - آقای عبدالحمید آقا رحیمی شهر بابکی فرزند عباس کد نامزد 1278
10 - آقای ابراهیم آقا محمدی فرزند شیر محمد مشهور به دریکوند کد نامزد 1279
11 - آقای مسعود آقائی فرزند رضا کد نامزد 1281
12 - آقای داود آقابابائی فرزند رحیم کد نامزد 1284
13 - آقای فرهاد آقابیک فرزند فرج اله کد نامزد 1285
14 - آقای محمدنبی آقاتقی فرزند مسیح اله کد نامزد 1286
15 - آقای مرتضی آقاطهرانی فرزند اکبر مشهور به آقاتهرانی کد نامزد 1295
16 - آقای محمد آقامیرزائی فرزند غلامعلی مشهور به مهندس میرزائی کد نامزد 1412
17 - خانم فاطمه آلیا فرزند اصغر کد نامزد 1419
18 - آقای احمد آلیاری فرزند محمود کد نامزد 1421
19 - آقای رضا آموزگاران فرزند محمد کد نامزد 1424
20 - آقای علیرضا آهنگری فرزند غلامرضا کد نامزد 1426
21 - آقای محمدابراهیم آئینه وند فرزند محمدعیسی کد نامزد 1214
22 - آقای مهدی ابراهیم زاده فرزند محرم کد نامزد 1454
23 - آقای حسین ابراهیم نیا فرزند احمد کد نامزد 1457
24 - آقای حسین ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد 1459
25 - آقای رحمت ابراهیمی فرزند عیسی کد نامزد 1461
26 - آقای سجاد ابراهیمی فرزند علی مشهور به - کد نامزد 1464
27 - آقای محمدنبی ابراهیمی فرزند حجت اله کد نامزد 1468
28 - آقای رضا ابراهیمی مقدم فرزند علی کد نامزد 1471
29 - آقای سیدابوالفضل ابوالفضلی فرزند عین اله مشهور به سید کد نامزد 1476
30 - آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد فرزند سید عباس مشهور به ابوترابی کد نامزد 1481
31 - آقای علیرضا احسانی نیا فرزند منوچهر کد نامزد 1492
32 - آقای ابراهیم احمدزاده فرزند خسرو کد نامزد 1512
33 - آقای نبی الله احمدلو فرزند روح الله کد نامزد 1516
34 - آقای حامی احمدی فرزند کریم کد نامزد 1525
35 - آقای شاهین احمدی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 1528
36 - آقای علیرضا احمدی فرزند خدایار کد نامزد 1529
37 - آقای محسن احمدی فرزند محمد حسن کد نامزد 1542
38 - آقای محمدرضا احمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد 1545
39 - آقای اسداله احمدی خواه فرزند سیف اله مشهور به دکتر احمدی خواه کد نامزد 1548
40 - آقای حمیدرضا احمدی هرندی فرزند علی کد نامزد 1562
41 - آقای نادر احمدین فرزند بهلول کد نامزد 1564
42 - آقای علیرضا احمدی فرزند غلامحسن کد نامزد 1565
43 - آقای فرهاد اختر شناس فرزند فرج الله کد نامزد 1568
44 - آقای حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد 1569
45 - آقای مسعود اخوان فرد فرزند محمود کد نامزد 1571
46 - آقای حمیدرضا اخوت فرزند نصرت اله کد نامزد 1574
47 - آقای شهاب الدین ادیب زارچی فرزند مرتضی مشهور به ادیب یزدی کد نامزد 1578
48 - آقای محمدهادی اردبیلی فرزند حسین کد نامزد 1587
49 - آقای محسن اردکانی فرزند محمدتقی کد نامزد 1591
50 - آقای محمدیار ارشدی فرزند شهاب الدین کد نامزد 1595
51 - آقای اسمعیل ارکاب فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 1596
52 - آقای سیدمحمد ارمکان فرزند سید جلال کد نامزد 1597
53 - آقای حجت اله اسدی فرزند فتح اله مشهور به استاد اسدی کد نامزد 1618
54 - آقای مجید اسدی فرزند ابراهیم کد نامزد 1619
55 - آقای محمدرضا اسدی فرزند اسداله کد نامزد 1621
56 - آقای عبدالرضا اسدی قنبری فرزند جعفر کد نامزد 1626
57 - آقای غلامرضا اسکندری فرزند اسکندر کد نامزد 1647
58 - خانم عفت اسکندری بقائی فرزند رحیم کد نامزد 1648
59 - آقای منصور اسکندری رازلیقی فرزند حمزه کد نامزد 1649
60 - آقای سلیمان اسکندری مهرآبادی فرزند احمد کد نامزد 1651
61 - آقای حسین اسلامی فرزند مجید کد نامزد 1654
62 - آقای سیامک اسلامی فرزند رضا کد نامزد 1657
63 - آقای محسن اسلامی قرائتی فرزند عباسعلی کد نامزد 1671
64 - آقای سیدجمال اسماعیل زاده کنف گورابی فرزند سید حسن مشهور به اسماعیل زاده کد نامزد 1672
65 - خانم طیبه سادات اسماعیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد 1674
66 - آقای محمدمهدی اسماعیلی فرزند محمد باقر کد نامزد 1675
67 - آقای اسحق اسمعیلی فرزند حسن کد نامزد 1681
68 - آقای امیرحسین اسمعیلی فرزند حاتم کد نامزد 1682
69 - آقای فرزاد اسمعیلی فرزند غلامحسین کد نامزد 1685
70 - خانم معصومه اسمعیلی فرزند حسن کد نامزد 1686
71 - آقای حمیدرضا اشرفی فرزند بیژن کد نامزد 1696
72 - آقای سهراب اشرفی فرزند داراب کد نامزد 1697
73 - آقای مجید اصغرزاده فرزند علی اصغر کد نامزد 1721
74 - آقای علیرضا اصغری اصل شهریور فرزند براتعلی کد نامزد 1725
75 - آقای مهدی اصغرپور فرزند حسین کد نامزد 1719
76 - خانم فاطمه اصلان زاده فرزند فیض اله کد نامزد 1741
77 - آقای فیروز اصلانی فرزند محمد مشهور به دکتر اصلانی کد نامزد 1742
78 - آقای امین اعتصام نیا فرزند سعداله کد نامزد 1746
79 - خانم هانیه سادات اعزاز فرزند سیدامیر کد نامزد 1748
80 - خانم زهرا اعیان منش شاد فرزند رضا کد نامزد 1751
81 - آقای ابراهیم افتخاری فرزند مراد علی کد نامزد 1756
82 - آقای حسین افتخاری فرزند علی اصغر مشهور به ---- کد نامزد 1757
83 - خانم لاله افتخاری فرزند محمد حسین کد نامزد 1759
84 - آقای سیدعلی اصغر افجه فرزند سید جمال الدین کد نامزد 1761
85 - آقای پرویز افروغ فرزند کریم کد نامزد 1767
86 - آقای غلامرضا افسری دودران فرزند شیخعلی کد نامزد 1768
87 - آقای حسن افشاری فرزند خیراله کد نامزد 1782
88 - خانم فاطمه السادات افصح حسینی فرزند سید محمود کد نامزد 1786
89 - آقای مهدی اقراریان فرزند پرویز کد نامزد 1795
90 - آقای حسن اکبری فرزند چنگیز کد نامزد 1797
91 - آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد 1812
92 - آقای محمدرحیم اکبری فرزند شعبانعلی کد نامزد 1815
93 - آقای اکبر اکبری آلاشتی فرزند علی کد نامزد 1817
94 - آقای حسین اکبری درگاهی فرزند احمد کد نامزد 1821
95 - آقای محمدرضا الماسیان فرزند محمد حسین کد نامزد 1848
96 - خانم وجیهه الهامی نژاد فرزند عبدالله کد نامزد 1852
97 - خانم زهره الهیان فرزند محمد کد نامزد 1857
98 - آقای یحیی ال اسحق فرزند محد کد نامزد 1826
99 - آقای حسین امامی فرزند حسن کد نامزد 1859
100 - خانم سیده مریم امامی زاده فرزند سید ناصر کد نامزد 1861
101 - خانم سعیده امامی قشلاق فرزند حسین قلی کد نامزد 1862
102 - آقای مجتبی امانی همدانی فرزند محمد کد نامزد 1869
103 - آقای صفرعلی امرائی فرزند قاسمعلی کد نامزد 1871
104 - آقای آزاد امیدوار فرزند هرمزد کد نامزد 1875
105 - آقای رضا امیدی فرد فرزند عبداله کد نامزد 1876
106 - آقای حمید امیر حسینی فرزند غلامعلی کد نامزد 1878
107 - آقای امین امیری فرزند نجف کد نامزد 1895
108 - آقای عبدالله امیری دوگاهه فرزند محسن کد نامزد 1915
109 - خانم زینب مینا امیری مقدم فرزند صدر الدین کد نامزد 1916
110 - آقای عباس امیری پور فرزند صید علی کد نامزد 1898
111 - آقای رضا امین لو فرزند یوسف کد نامزد 1924
112 - آقای نصرالدین امین ورزلی فرزند نورالدین کد نامزد 1925
113 - آقای امین امینی فرزند ابراهیم کد نامزد 1927
114 - خانم پروین امینی فرزند محمدحسین کد نامزد 1928
115 - خانم کتایون امینی فرزند کیومرث کد نامزد 1941
116 - آقای محمد امینی فرزند عباس کد نامزد 1942
117 - آقای علی امینیان فرزند شهرام کد نامزد 1945
118 - آقای احمد انجم شعاع فرزند علی کد نامزد 1946
119 - خانم سکینه انصاری فرزند محمدجعفر کد نامزد 1948
120 - آقای مصطفی انصاری فرزند اسفند یار کد نامزد 1949
121 - آقای یاور انصاری فرزند عسگر کد نامزد 1951
122 - آقای علیرضا انصاری مهیاری فرزند علی اکبر کد نامزد 1952
123 - آقای ابراهیم انصاریان فرزند محمد باقر کد نامزد 1954
124 - خانم معصومه انوری فرزند پرویز کد نامزد 1956
125 - آقای امید اوجاقی فرزند لطف اله کد نامزد 1959
126 - آقای حمید اوردوخانی فرزند حسین کد نامزد 1961
127 - خانم فریده اولادقباد فرزند خان یار کد نامزد 1965
128 - آقای نبی اوهانی زنوز فرزند احمد کد نامزد 1971
129 - آقای هومن اهرامی فرزند فریدون کد نامزد 1957
130 - آقای ابراهیم ایران نژادعلمداری فرزند حبیب کد نامزد 1975
131 - آقای محمد رضا ایمانی فرزند محمد حسین کد نامزد 2124
132 - خانم ثریا بابائی فرزند محمود کد نامزد 2127
133 - آقای حسن بابائی فرزند صالح کد نامزد 2128
134 - خانم مریم بابائی فرزند محمد کد نامزد 2129
135 - آقای اسداله بادام چیان فرزند محمدباقر کد نامزد 2146
136 - آقای محمدرضا بادامچی فرزند رجبعلی کد نامزد 2148
137 - آقای یداله باذلی فرزند فتحعلی کد نامزد 2149
138 - آقای محمدحسین بازش فرزند احمد کد نامزد 2151
139 - آقای مهدی باسمچی فرزند تیمور کد نامزد 2152
140 - آقای امید باقرزاده نمازی فرزند مهدی کد نامزد 2158
141 - آقای سعید باقری فرزند رحمان کد نامزد 2162
142 - آقای محسن باقری فرزند یداله کد نامزد 2171
143 - آقای مجید باقری نیا فرزند اسماعیل کد نامزد 2176
144 - آقای محمدتقی باقریان جمنانی فرزند باقر کد نامزد 2181
145 - آقای مجید با شعور سردرودیان فرزند سلیم کد نامزد 2126
146 - آقای رضا بحری فرزند حسن کد نامزد 2186
147 - آقای عباس بحیرائی فرزند توکل کد نامزد 2189
148 - آقای علی بختی آرانی فرزند حسین کد نامزد 2191
149 - آقای جعفر بختیاری فرزند بابا کد نامزد 2195
150 - آقای حمید بختیاری فرزند حجت اله کد نامزد 2196
151 - آقای پرویز بخشی فرزند جبرئیل کد نامزد 2198
152 - آقای محمدعلی بخشی زاده مقدم فرزند غلام رضا کد نامزد 2415
153 - آقای مهرداد بذرپاش فرزند منصور کد نامزد 2418
154 - آقای بیژن برخورداری فرزند محمد علی کد نامزد 2425
155 - آقای احمدرضا برقبانی فرزند محمد حسن کد نامزد 2427
156 - آقای محمدعلی برقی فرزند اصغر کد نامزد 2428
157 - خانم مهتاب برگ ریزان فرزند علی اصغر کد نامزد 2429
158 - آقای رضا برنگی فرزند حبیب اله کد نامزد 2452
159 - آقای ولی اله بزرگمهر فرزند محمد کد نامزد 2458
160 - آقای خلیل بسطامی فرزند حیدر کد نامزد 2462
161 - آقای حسن بلالی ورنوسفادرانی فرزند زین العابدین کد نامزد 2468
162 - خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد 2469
163 - آقای حسین بهاءلوهوره فرزند خداوردی کد نامزد 2472
164 - آقای اسحق بهادری فرزند محمود کد نامزد 2474
165 - آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد 2481
166 - آقای عطا بهرامی فرزند عطا کد نامزد 2482
167 - آقای حسین بهرامی ثابت فرزند محمود کد نامزد 2484
168 - آقای قاسم بهرامی زاده فرزند اسلام کد نامزد 2485
169 - آقای محمد بهروزی فرزند عباس کد نامزد 2491
170 - آقای اردشیر بهلولی فرزند علی عسگر کد نامزد 2496
171 - آقای پرویز بهمئی فرزند خانعلی کد نامزد 2498
172 - آقای منوچهر بهمنی فرزند خسرو کد نامزد 2515
173 - آقای مجید بهنام فرزند محمدرضا کد نامزد 2517
174 - خانم رفعت بیات فرزند عباس کد نامزد 2524
175 - آقای محمدرضا بیات سرمدی فرزند ابوالفضل مشهور به ازاده سرافراز کد نامزد 2527
176 - خانم مریم بیاتی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 2529
177 - آقای حسن بیادی فرزند احمد علی کد نامزد 2541
178 - آقای رجب بیت اللهی فرزند اسماعیل کد نامزد 2542
179 - آقای شعبانعلی بیدکی فرزند زینل کد نامزد 2545
180 - آقای مهدی بیکی فرزند جعفر کد نامزد 2548
181 - آقای علی اصغر بیگدلی فرزند سعید کد نامزد 2561
182 - آقای مسعود بیگلوئی فرزند عباس کد نامزد 2565
183 - آقای سعید بیگی فرزند صمد کد نامزد 2567
184 - خانم معصومه پاپی نژاد فرزند صفر علی کد نامزد 2569
185 - خانم زینت پارساخو فرزند غلامرضا مشهور به مریم کد نامزد 2572
186 - آقای محمدحسین پاشنه طلا فرزند منوچهر کد نامزد 2584
187 - خانم فاطمه پایرون فرزند علی بخش مشهور به میترا کد نامزد 2585
188 - آقای رضا پرتوی زاده بنام فرزند غلامعلی مشهور به استاد پرتوی زاده کد نامزد 2587
189 - آقای داود پرچمی فرزند یداله کد نامزد 2589
190 - آقای نیک زاد پرسته فرزند هادی کد نامزد 2591
191 - آقای افشین پروین پور فرزند محمدعلی کد نامزد 2594
192 - آقای قادر پریز فرزند فرض اله کد نامزد 2595
193 - آقای عیوض پناهعلی نیا فرزند بهمن کد نامزد 2597
194 - آقای رجب پناهی فرزند قنبر کد نامزد 2598
195 - آقای مهدی پناهی فرزند توفیق کد نامزد 2612
196 - خانم زهرا پوربناء فرزند حسین کد نامزد 2618
197 - آقای خسرو پورجوان فرزند حسنعلی مشهور به هادی کد نامزد 2619
198 - آقای عبداله پورجوان فرزند هاشم کد نامزد 2621
199 - آقای احمد پورحیدری فرزند فیاض کد نامزد 2624
200 - آقای امیرحسام پورخانی فرزند عیسی کد نامزد 2625
201 - آقای علیرضا پورنقی فرزند غلام کد نامزد 2647
202 - آقای مسعود پیرمرادیان فرزند غلامعلی مشهور به عمار کد نامزد 2652
203 - آقای محمدعلی پیوند فرزند محمد رضا کد نامزد 2657
204 - آقای امیرحسین تات فرزند تقی کد نامزد 2671
205 - آقای سید محمود تاج زاده قهی فرزند سید عبدالعلی مشهور به تاج زاده کد نامزد 2672
206 - آقای ایمان تباری فرزند الماس کد نامزد 2679
207 - آقای کاظم تبرائی فرزند حسین کد نامزد 2681
208 - خانم بهجت ترابی پریدری فرزند جواد کد نامزد 2689
209 - آقای مهدی ترحمی فرزند حسن کد نامزد 2692
210 - آقای حمید ترکی فرزند حسن رضا کد نامزد 2695
211 - آقای محمد مهدی تسخیری فرزند علی اکبر کد نامزد 2696
212 - آقای مرتضی تفرشی فرزند علی کد نامزد 2712
213 - آقای سعید تقی آبادی فرزند عبدالرسول کد نامزد 2717
214 - خانم زهرا تقی لو فرزند علی کد نامزد 2721
215 - آقای عباس تقی پور فرزند امراله کد نامزد 2719
216 - آقای محمد توانا فرزند محرمعلی کد نامزد 2726
217 - آقای احمد توکلی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2745
218 - آقای پرویز توکلی فرزند شکراله کد نامزد 2746
219 - آقای رضا توکلی فرزند حبیب کد نامزد 2747
220 - آقای والح توکلی فرزند قدیر کد نامزد 2751
221 - آقای یعقوب توکلی واسکس فرزند اسماعیل کد نامزد 2754
222 - آقای علی تیرگر فرزند ابراهیم کد نامزد 2759
223 - آقای محمد ثابت اقلیدی فرزند مصیب کد نامزد 2764
224 - آقای مهدی ثالثی فرزند میرحسین کد نامزد 2765
225 - آقای نبی ثروت ثمرین فرزند نظرعلی کد نامزد 2767
226 - آقای هادی ثروتی فرزند محمد علی کد نامزد 2768
227 - آقای اسمعیل ثمنی فرزند علی اکبر کد نامزد 2769
228 - آقای بابک جانفشان فرزند محمد رضا کد نامزد 2786
229 - آقای علی جباری فرزند محمدعلی کد نامزد 2787
230 - آقای علیرضا جبه دار فرزند اسدالله مشهور به استاد کد نامزد 2789
231 - آقای سیدمحمدمهدی جدائی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد 2792
232 - خانم رباب جدیری ناصری فرزند حسن کد نامزد 2795
233 - خانم فرشته جراحی فرزند یداله کد نامزد 2796
234 - آقای مرتضی جعفرخانی فرزند عبدالله مشهور به حمید کد نامزد 2797
235 - آقای جعفر جعفری فرزند محمدکریم کد نامزد 2814
236 - آقای حمیدرضا جعفری فرزند عباس کد نامزد 2816
237 - خانم صفیه جعفری فرزند یوسف کد نامزد 2817
238 - آقای مهدی جعفری فرزند محسن کد نامزد 2824
239 - آقای می رعلی جعفری فرزند می رعیسی کد نامزد 2826
240 - آقای می رحیدر جعفری حصارلو فرزند میر غفار مشهور به جعفری بناب کد نامزد 2827
241 - آقای خداداد جعفری راد فرزند محمدشریف کد نامزد 2829
242 - خانم سکینه جعفری فر فرزند هاشم کد نامزد 2841
243 - خانم سحر جعفری مقدم جرتوده فرزند عباسعلی کد نامزد 2842
244 - آقای حسن جعفریان فرزند حافظ مشهور به سعید کد نامزد 2845
245 - آقای کاظم جلالی فرزند کرم مشهور به دکترجلالی- کاظمی کد نامزد 2846
246 - آقای عبدالحسین جلالی اقچای فرزند یداله کد نامزد 2847
247 - آقای احمد جلالی علی آبادی فرزند حسین کد نامزد 2848
248 - آقای خسرو جلالیان جوادپور فرزند رضا کد نامزد 2851
249 - خانم سهیلا جلودارزاده فرزند محمد کد نامزد 2852
250 - آقای علی اکبر جلیله وند فرزند محمد کد نامزد 2856
251 - خانم سودابه جلیلی فرزند حسن کد نامزد 2857
252 - آقای محمدرضا جلیلی فرزند علی جان کد نامزد 2858
253 - آقای محمدعلی جلیلیان طبری فرزند علی اکبر کد نامزد 2859
254 - آقای علیرضا جمالی فرزند امیر کد نامزد 2864
255 - آقای محمدحسین جمالی آشتیانی فرزند حسین مشهور به آشتیانی کد نامزد 2865
256 - آقای اصغر جمالی فرد فرزند عبد اله کد نامزد 2867
257 - آقای امید جمالیان فرزند علی اصغر کد نامزد 2868
258 - آقای محمود جمشیدوند فرزند علی محمد کد نامزد 2869
259 - آقای محمد جمشیدی فرزند محمود کد نامزد 2871
260 - آقای محمدعلی جم فرزند قربان مشهور به جم کد نامزد 2861
261 - آقای عباس جندقی فرزند قربانعلی کد نامزد 2872
262 - آقای مجتبی جوادی فرزند غلام حسین کد نامزد 2897
263 - آقای راشد جوادی سلطان آبادی فرزند صادق کد نامزد 2898
264 - آقای محمدعلی جوان پور فرزند حاجی کد نامزد 2914
265 - خانم بتول جوانشیر فرزند بیوک کد نامزد 2915
266 - آقای مهرداد جوانمردی فرزند محمد علی کد نامزد 2918
267 - خانم کبری جوانی فرزند غلامرضا کد نامزد 2919
268 - آقای بابک جورابچی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2921
269 - آقای بهزاد جورابچی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2924
270 - خانم اشرف جوشن فرزند اصغر کد نامزد 2926
271 - آقای سیدمهدی جولائی فرزند سید عباس کد نامزد 2927
272 - آقای محمدمهدی جهانی یکتا فرزند محمد کریم کد نامزد 2896
273 - خانم پرنسیلا جهانگیری فرزند منصور کد نامزد 2891
274 - آقای رضا جهانگیری فر فرزند کمال کد نامزد 2895
275 - آقای محمدجواد چرخ کار فرزند علی کد نامزد 2941
276 - آقای محمد چگینی فرزند علی قربان کد نامزد 2942
277 - آقای مهدی چهره بردارفرد فرزند علی کد نامزد 2946
278 - خانم فرشته چیت ساز فرزند جعفر کد نامزد 2947
279 - خانم فریده چیت ساز فرزند جعفر کد نامزد 2948
280 - آقای مرتضی چیت سازیان فرزند غلام کد نامزد 2949
281 - آقای مسعود چینی گرزاده فرزند ابراهیم کد نامزد 2951
282 - آقای محسن حاج محمدی فرزند محمد رضا کد نامزد 2956
283 - آقای مسعود حاجی آخوندزاده فرزند محمد کد نامزد 2957
284 - آقای علی حاجی آقازاده وحیدی فرزند احمدآقا کد نامزد 2958
285 - آقای محمد حاجی ابراهیم طهرانی فرزند رضا مشهور به تهرانی کد نامزد 2959
286 - آقای علی حاجی حسینعلی فرزند محسن مشهور به حاج حسینی کد نامزد 2964
287 - آقای محمد حاجی عموعصار فرزند محمد تقی کد نامزد 2969
288 - خانم شهرزاد حاجی قربانعلی لواسانی فرزند عباس کد نامزد 2971
289 - آقای مقداد حاجی محمدعلی جهرومی فرزند عباس کد نامزد 2972
290 - خانم سیمین حاجی پورساردوئی فرزند غلامرضا کد نامزد 2962
291 - آقای محمد حامدی فرزند علی کد نامزد 2979
292 - آقای مظاهر حامی کارگر فرزند شعبان مشهور به کارگر کد نامزد 2981
293 - آقای سیدمحمدجعفر حایری فرزند سید محمد صادق کد نامزد 2982
294 - آقای عبدالرحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد 2984
295 - آقای محمد حبیبی فرزند جعفر کد نامزد 4121
296 - آقای محمد نبی حبیبی فرزند محمد مهدی کد نامزد 4124
297 - آقای بهرام حبیبی درونکلائی فرزند اسداله کد نامزد 4127
298 - آقای غلامعلی حدادعادل فرزند رضا کد نامزد 4129
299 - آقای روح الله حدادی فرزند حسین کد نامزد 4142
300 - آقای سیف اله حدادی فرزند محمد صادق کد نامزد 4145
301 - آقای محمود حدادی فرزند عباسعلی کد نامزد 4146
302 - آقای جعفر حسن زاده فرزند قادر مشهور به هیوا کد نامزد 4148
303 - آقای جواد حسن زاده باقی فرزند محمد رضا کد نامزد 4149
304 - خانم طیبه حسن زاده مقدم چیرانی فرزند محمد کد نامزد 4151
305 - خانم نرگس حسنی فرزند جواد کد نامزد 4158
306 - خانم منصوره حسنی طاهری فرزند هاشم کد نامزد 4159
307 - آقای منوچهر حسنی گرپی فرزند اسد مشهور به منوچهر حاجیوند کد نامزد 4162
308 - آقای حسین حسین زاده فرزند رضا کد نامزد 4168
309 - آقای مهدی حسین زاده فخاری فرزند محمود کد نامزد 4171
310 - آقای مهدی حسین پورمطلق فرزند محمد کد نامزد 4167
311 - آقای ابوالقاسم حسینجانی می اندهی فرزند عباس کد نامزد 4175
312 - آقای سیدروح اله حسینی فرزند سید مصطفی مشهور به سید کد نامزد 4182
313 - آقای سیدشجاع حسینی فرزند میر رضا کد نامزد 4184
314 - آقای سیدکمال حسینی فرزند سیدیعقوب مشهور به سید کمال کد نامزد 4186
315 - آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدعماد کد نامزد 4187
316 - آقای سیدمرتضی حسینی فرزند میر صادق کد نامزد 4191
317 - آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سید سعید کد نامزد 4194
318 - آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سید داود کد نامزد 4192
319 - آقای سیدناصر حسینی فرزند سیدعطا کد نامزد 4196
320 - خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدصفدر کد نامزد 4197
321 - آقای علی حسینی فرزند عیسی مشهور به سیدعلی کد نامزد 4198
322 - آقای محرم حسینی فرزند فرامر ز کد نامزد 4215
323 - آقای محمود حسینی فرزند حسن کد نامزد 4216
324 - آقای سیدرسول حسینی ترکی فرزند سیدجلیل کد نامزد 4245
325 - آقای سیدعلیرضا حسینی طباطبائی فرزند حسن مشهور به سید کد نامزد 4247
326 - آقای سیدمهدی حسینی کاریزعمر فرزند سید علی کد نامزد 4248
327 - خانم معصومه السادات حسینی کلهرودی فرزند سید ابراهیم کد نامزد 4249
328 - آقای سیدحسین حسینی نژاد فرزند سیدمحمود مشهور به مهندس حسینی کد نامزد 4254
329 - آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد 4257
330 - آقای محمد حشمتی فرزند عزیز کد نامزد 4259
331 - خانم سکینه حصارکی فرزند عباسعلی کد نامزد 4264
332 - آقای الیاس حضرتی فرزند سیف اله کد نامزد 4265
333 - آقای سیدعلی حق شناس فرزند سیدرسول کد نامزد 4269
334 - آقای آرش حلاج نیامقدم فرزند ابوالفضل کد نامزد 4279
335 - آقای کریم حمدی فرزند شکراله کد نامزد 4281
336 - آقای محمدرضا حمزهء فرزند حسین کد نامزد 4284
337 - آقای حسن حمیدزاده فرزند محمد علی مشهور به حمیدزاده کد نامزد 4285
338 - آقای مهران حنیفی فرزند علی پاشا کد نامزد 4289
339 - آقای حسین حیدرزاده بنام فرزند صمد کد نامزد 4294
340 - آقای امید حیدری فرزند اسماعیل کد نامزد 4295
341 - آقای غلامرضا حیدری فرزند علی محمد کد نامزد 4514
342 - آقای محمدودود حیدری فرزند نورالدین مشهور به ودود حیدری کد نامزد 4515
343 - آقای محمود حیدری آقائی فرزند محمد مشهور به حیدری کد نامزد 4516
344 - خانم فاطمه حیدری نفت چالی فرزند علی حسین کد نامزد 4517
345 - آقای محمد حیدریان فرزند امید علی کد نامزد 4519
346 - آقای سیدمرتضی خاتمی فرزند سید علی کد نامزد 4521
347 - آقای عبداله خاتمی فر فرزند ابراهیم کد نامزد 4526
348 - آقای احسان خاتونی داریان فرزند رحمان کد نامزد 4527
349 - آقای غلامحسن خالو شاندیز فرزند محمد کد نامزد 4546
350 - آقای آریا خانی فرزند محمد کد نامزد 4548
351 - آقای عباسعلی خانی فرزند علی کد نامزد 4549
352 - آقای علیرضا خانی زادساران فرزند زیاد کد نامزد 4564
353 - آقای محمود خدائی فرزند علی کد نامزد 4572
354 - آقای احسان خدابخشی فرزند ماشاءاله کد نامزد 4574
355 - آقای ابوالحسن خدادادپورباریکی فرزند نادر کد نامزد 4579
356 - آقای علی خداشاهی فرزند اکبر کد نامزد 4587
357 - خانم نسرین خدامرادی فرزند رجبعلی کد نامزد 4592
358 - خانم سهیلا خدامی فرزند عبدالله کد نامزد 4594
359 - آقای محمدباقر خداپرست قادیکلائی فرزند جمشید کد نامزد 4578
360 - آقای غلامحسین خرم شاهگل فرزند مسعود مشهور به --- کد نامزد 4615
361 - آقای حمید خرمائی فرزند جلال کد نامزد 4617
362 - آقای بابک خرمی فرزند محدرضا کد نامزد 4618
363 - خانم لیلا خرمی فرزند نبی اله کد نامزد 4621
364 - آقای محمد خزائی زارع فرزند فرضعلی کد نامزد 4626
365 - آقای مصطفی خزائی کوهپر فرزند عزت اله کد نامزد 4627
366 - آقای حسین خزلی فرزند یعقوب کد نامزد 4628
367 - آقای محسن خسروآبادی فرزند علی اکبر کد نامزد 4629
368 - آقای جمشید خسروی فرزند کاکا کد نامزد 4645
369 - آقای عرفان خسرویان چم پیری فرزند محمدرضا کد نامزد 4649
370 - آقای داود خضرائی وژده صادقی فرزند محمد کد نامزد 4651
371 - آقای علی خلجی فرزند مرادعلی کد نامزد 4659
372 - خانم مرضیه خلخالی فرزند مجید کد نامزد 4672
373 - آقای سامان خلیلیان فرزند علی محمد کد نامزد 4678
374 - آقای صادق خلیلیان فرزند علی کد نامزد 4679
375 - آقای حبیب اله خواصی فرزند علی کد نامزد 4685
376 - آقای محمدتقی خوش خواهش فرزند داود کد نامزد 4692
377 - آقای محمد خوش چهره جمالی فرزند حسن کد نامزد 4691
378 - آقای حسن خوشوقت فرزند ابراهیم کد نامزد 4696
379 - آقای اسماعیل خیرآبادی فرزند محمد حنیفه کد نامزد 4712
380 - آقای انور خیرآبادی فرزند فرضلی کد نامزد 4714
381 - آقای بهروز خیراندیش کشکوئی فرزند محمد کد نامزد 4716
382 - آقای عباس دادرس فرزند محمدعلی کد نامزد 4721
383 - آقای ابراهیم داروغه زاده زواره فرزند اسمعیل کد نامزد 4725
384 - آقای عبدالرضا دانشی فرزند علیداد کد نامزد 4728
385 - آقای پرویز داودی فرزند داود کد نامزد 4741
386 - آقای محمدهادی داودی فرزند علی کد نامزد 4745
387 - آقای محسن داورزنی فرزند محمدعلی کد نامزد 4746
388 - خانم مریم دائی همدانی فرزند عباس کد نامزد 4717
389 - آقای وحید درخش احمدی فرزند سعید کد نامزد 4749
390 - خانم راهله درزی فرزند حسین کد نامزد 4751
391 - آقای احمد درهوشت فرزند اکبر مشهور به دکتر احمد کد نامزد 4752
392 - آقای مجید دژم فرزند رمضان کد نامزد 4765
393 - آقای علی دشتی فرزند عباس کد نامزد 4769
394 - آقای محمدرضا دشتی اردکانی فرزند عبدالرضا مشهور به اردکانی کد نامزد 4781
395 - آقای امیرهوشنگ دقایقی فرزند حسن کد نامزد 4785
396 - آقای یداله دقیقی فرزند نصرالله کد نامزد 4786
397 - آقای محسن دلاویز فرزند حبیب الله کد نامزد 4787
398 - آقای علی اکبر دلگرم فرزند محمد رضا کد نامزد 4789
399 - آقای عیسی دوست خواه فرزند صفر علی کد نامزد 4821
400 - آقای محمدعلی دوستاری فرزند شعبان کد نامزد 4824
401 - آقای اش تر دوستی فرزند مالک اش تر کد نامزد 4825
402 - آقای علیرضا دولت یاردهخوارقانی فرزند محمد رضا کد نامزد 4828
403 - آقای محمدرضا دولتی فرزند علی اکبر کد نامزد 4829
404 - آقای حسین علی دهقان منشادی فرزند اصغر کد نامزد 4797
405 - آقای عباس دهقانی فرزند علی مشهور به کاشانی کد نامزد 4812
406 - آقای محمود دهقانی فرزند علی کد نامزد 4814
407 - آقای محمدرضا دهقانی سانیج فرزند حسن کد نامزد 4815
408 - آقای محمود دهگان فرزند صابر کد نامزد 4818
409 - خانم آذر دینار فرزند تقی کد نامزد 4845
410 - خانم فاطمه ذالقدر فرزند مصطفی مشهور به ذوالقدر کد نامزد 4854
411 - آقای عادل ذریعی فرزند حسین کد نامزد 4856
412 - آقای حجت اله ذوالفقاری فرزند علی کد نامزد 4858
413 - خانم فاطمه ذوالفقاری فرزند نلاصر کد نامزد 4861
414 - آقای جمشید رباط میلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4871
415 - آقای جواد ربانی فرزند ستار کد نامزد 4874
416 - آقای ابوالفضل ربیعی فرزند اسماعیل کد نامزد 4875
417 - آقای محمدعلی ربیعی فرزند صفرعلی کد نامزد 4878
418 - آقای محمدعلی رجائی نیا فرزند عباس مشهور به رجایی_درفکی کد نامزد 4895
419 - آقای حسین رجبی فرزند صفر کد نامزد 4897
420 - آقای ناصر رجبی فرزند محمد کد نامزد 4912
421 - آقای مجتبی رحمان دوست فرزند مرتضی مشهور به رحمانی مصطفی کد نامزد 4914
422 - آقای رضا رحمانی اصل فرزند حسن کد نامزد 4918
423 - آقای عبدالعلی رحمانیان فرزند قنبر کد نامزد 4921
424 - آقای عبدالحمید رحمت زاده فرزند محمد علی کد نامزد 4925
425 - آقای ناصر رحیم زاده جهانداری فرزند زین العابدین کد نامزد 4929
426 - آقای عبداله رحیمی فرزند کریم اله کد نامزد 4942
427 - آقای علی اشرف رحیمی فرزند باقر کد نامزد 4945
428 - آقای علیرضا رحیمی فرزند صفر مشهور به آزاده کد نامزد 4946
429 - آقای علیرضا رحیمی فرزند قدرت کد نامزد 4947
430 - آقای محسن رحیمی فرزند علی کد نامزد 4951
431 - آقای محمدعلی رحیمی فرزند حسین کد نامزد 4952
432 - آقای پیام رحیمی زاده فرزند حسین کد نامزد 4957
433 - آقای مجتبی رحیمی چگنی فرزند محمد جان کد نامزد 4954
434 - آقای افشین رستمی فرزند جواد کد نامزد 4969
435 - آقای مجید رستمی جاپلقی فرزند اسمعیل کد نامزد 4972
436 - آقای مهدی رسول پناه فرزند سیروس کد نامزد 4976
437 - آقای رضا رسولی شربیانی فرزند علی محمد کد نامزد 4981
438 - آقای نبی الله رشنو فرزند صادق کد نامزد 4982
439 - آقای سیاوش رشیدی فرزند نصراله کد نامزد 4986
440 - آقای محمدحسین رشیدی احمدآبادی فرزند محمود کد نامزد 4989
441 - آقای سیدمحمدصادق رشیدی فرد فرزند سید محمد مشهور به سید صادق کد نامزد 5121
442 - آقای مهدی رضا فرزند حسین کد نامزد 5125
443 - آقای حسن رضائی فرزند کاکه حسن مشهور به ملکی کد نامزد 5126
444 - آقای غلامرضا رضائی فرزند رضاا کد نامزد 5141
445 - آقای مجتبی رضائی فرزند جلاالدین کد نامزد 5146
446 - آقای یحیی رضائی فرزند خیراله کد نامزد 5152
447 - آقای حمیدرضا رضائی پناه فرزند حبیب اله کد نامزد 5156
448 - خانم پریسا رضائی پور فرزند امیر کد نامزد 5157
449 - آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد 5167
450 - آقای سیدعلی رضوی ابراهیمی فرزند سید شاهرخ کد نامزد 5169
451 - آقای حسین رضی فرزند یداله کد نامزد 5171
452 - آقای محسن رفیعی فرزند علی اصغر کد نامزد 5176
453 - خانم اکرم رفیعی نیسیانی فرزند محمدعلی کد نامزد 5181
454 - آقای محمدرضا رمزگویان فرزند غلامعلی کد نامزد 5182
455 - خانم لیلا رمضانی فرزند محمد رضا کد نامزد 5184
456 - آقای حسین رمضانی خردمردی فرزند رمضانعلی کد نامزد 5185
457 - خانم کبری رمضانی رباط ترکی فرزند نورعلی کد نامزد 5186
458 - آقای بیژن رنجبر فرزند تقی کد نامزد 5187
459 - آقای علی اکبر رنجبران فرزند ذوالفقار کد نامزد 5191
460 - آقای محمدرضا رنجبرفلاح فرزند حسین مشهور به فلاح کد نامزد 5192
461 - آقای علی روتیوندغیاثوند فرزند عباس کد نامزد 5198
462 - آقای محمد روح بخش حسن نژاد فرزند محمدحسن کد نامزد 5212
463 - آقای امیرالدین روح نوازسرقین فرزند عسگر کد نامزد 5214
464 - آقای سعید روحانی فرزند ابراهیم کد نامزد 5216
465 - آقای علی روزبهانی فرزند عیسی کد نامزد 5245
466 - آقای احمد روشنفکرراد فرزند حسین مشهور به روشنفکرراد کد نامزد 5249
467 - آقای حمید رهبر فرزند محمد تقی کد نامزد 5195
468 - خانم فاطمه رهبر فرزند علی اکبر کد نامزد 5196
469 - آقای سیدعلی ریاض فرزند سیداحمد مشهور به دکتر ریاض کد نامزد 5257
470 - خانم عصمت ریحانی فرزند قنبر کد نامزد 5259
471 - آقای قاسم ریوندی فرزند محمد رضا کد نامزد 5261
472 - آقای داود زارع فرزند احمد کد نامزد 5262
473 - خانم سمانه زارع مجتهدی فرزند حسین کد نامزد 5269
474 - آقای اصغر زارعی فرزند اکبر کد نامزد 5271
475 - آقای مجید زارعی فرزند حسین کد نامزد 5272
476 - آقای علی رضا زاکانی فرزند حسین کد نامزد 5279
477 - آقای حمید زاهدی فرزند جعفراقا کد نامزد 5282
478 - آقای محمدهادی زاهدی وفا فرزند اکبر کد نامزد 5286
479 - خانم سالومه زریه فرزند داریوش کد نامزد 5294
480 - آقای محمدامین زکی زاده فرزند گل حسین کد نامزد 5296
481 - آقای مجید زکی لو فرزند صدق علی کد نامزد 5297
482 - آقای امیدعلی زمانی فرزند علی کد نامزد 5412
483 - آقای حسن زمانی فرزند رضا مشهور به زمانی کد نامزد 5414
484 - خانم رویا زمانی فرزند علی اصغر کد نامزد 5415
485 - خانم مریم زمانی اصل فرزند رضا کد نامزد 5416
486 - آقای مهرداد زمانی فرد فرزند علی اشرف کد نامزد 5417
487 - خانم زهرا زینعلی فرزند مصطفی کد نامزد 5452
488 - آقای مهدی ژیان فرزند محمدصادق کد نامزد 5429
489 - آقای غلامحسن ساجدی آبکنار فرزند وثوق کد نامزد 5456
490 - آقای رضا ساریخانی فرزند ولی کد نامزد 5458
491 - آقای بشیر سازگار فرزند حسن کد نامزد 5459
492 - آقای رضا ساعی فرزند عیدالحسین کد نامزد 5462
493 - آقای محمدحسین ساعی فرزند رسول کد نامزد 5464
494 - آقای عابدین سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد 5468
495 - خانم اعظم سالارپور فرزند ابراهیم کد نامزد 5467
496 - آقای محمد سالک نادری فرزند بیرامعلی کد نامزد 5472
497 - آقای محمدحسین سامی فرزند علی اصغر مشهور به دکتر سامی کد نامزد 5475
498 - آقای علیرضا ساوچی فرزند حبیب الله مشهور به ساوه چی کد نامزد 5476
499 - آقای حسن سبحانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 5479
500 - آقای علی سبحانی فرزند عبدالحسین کد نامزد 5481
501 - آقای احمد سبز علی فرزند علیرضا کد نامزد 5482
502 - آقای سیدحیدر سجادی فرزند سیدجعفر مشهور به سجاد کد نامزد 5497
503 - آقای سیدمهدی سجادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 5612
504 - آقای ابراهیم سحرخیزتشریق فرزند مطلب علی کد نامزد 5615
505 - آقای علیرضا سخائی فرزند یزدان کد نامزد 5616
506 - آقای احمد سرخوش فرزند اسماعیل کد نامزد 5619
507 - آقای محمدعلی سرشارتهرانی فرزند عبادالله کد نامزد 5624
508 - آقای ابوالفضل سروش فرزند حسین کد نامزد 5627
509 - آقای سعید سروش زاده فرزند عبداله کد نامزد 5641
510 - آقای علیرضا سعیدآبادی فرزند محمود کد نامزد 5645
511 - خانم زهره سعیدی فرزند غلامعلی کد نامزد 5646
512 - خانم فاطمه سعیدی فرزند عباس کد نامزد 5649
513 - آقای محمدرضا سعیدی فرزند محمدتقی کد نامزد 5652
514 - آقای علی سعیدی طرقی فرزند عباس کد نامزد 5657
515 - آقای محمد سقائی فرزند احمد علی کد نامزد 5658
516 - آقای عباس سلامی فرزند علی کد نامزد 5659
517 - خانم پروانه سلحشوری فرزند ابراهیم کد نامزد 5671
518 - آقای محمد سلطانی فرزند غیب اله کد نامزد 5679
519 - آقای بیژن سلطانی فرد فرزند مرتضی کد نامزد 5682
520 - خانم پروین سلیحی فرزند حسن کد نامزد 5691
521 - خانم زینب السادات سلیم بیاتی فرزند سیدجلال کد نامزد 5692
522 - آقای حجت الله سلیمانی فرزند حسین کد نامزد 5696
523 - آقای حمیدرضا سلیمانی فرزند محمد کد نامزد 5697
524 - آقای محمد سلیمانی فرزند غلامحسین کد نامزد 5712
525 - آقای داود سلیمانی زاده فرزند عیسی مشهور به سلیمانی کد نامزد 5717
526 - آقای مجید سلیمانی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد 5718
527 - آقای علیرضا سلیمی آوانسر فرزند غضنفر کد نامزد 5725
528 - آقای سیدسعید سمائی فرزند سیدرضا کد نامزد 5726
529 - آقای محمدرضا سمسار فرزند ابراهیم کد نامزد 5727
530 - خانم فاطمه سمواتی فرزند حسین کد نامزد 5728
531 - خانم فاطمه سنگی فرزند محمود کد نامزد 5745
532 - خانم عصمت سوادی فرزند محمد کد نامزد 5751
533 - خانم زهرا سویزی فرزند امین ا... کد نامزد 5756
534 - آقای جلال سهرابی فرزند کمال کد نامزد 5746
535 - آقای حبیب سهرابی پارسا فرزند رحمن مشهور به مهندس پارسا کد نامزد 5748
536 - خانم زهرا سادات سهروردی فرزند سیدمحمود کد نامزد 5749
537 - آقای سیدمحسن سیارپور فرزند سیدامیر کد نامزد 5759
538 - خانم طیبه سیاوشی شاه عنایتی فرزند جعفر کد نامزد 5761
539 - آقای محمدرضا سیدمحسن فلاح فرزند سیدمحسن کد نامزد 5767
540 - آقای احمد سیدمحمدعلی رودکی فرزند سید جمال مشهور به رودکی کد نامزد 5768
541 - آقای سعید سیدمومنی فرزند احمد کد نامزد 5781
542 - آقای سیدعلی سیدپورآذر فرزند می رنقی مشهور به دوزدوزانی کد نامزد 5762
543 - آقای حمیدرضا سیفی فرزند محمدباقر کد نامزد 5784
544 - آقای احمد سینائی پورفرد فرزند محمدجعفر کد نامزد 5786
545 - آقای امیر شاکر فرزند سرورآقا کد نامزد 5791
546 - آقای علی شالچی زاده مرندی فرزند شهرام کد نامزد 5794
547 - خانم نسرین شاه محمدیان فرزند ولب اله کد نامزد 5814
548 - آقای محمد شاهانی فرزند علی کد نامزد 5815
549 - آقای محمود شاهینی فرزند علی کد نامزد 5817
550 - خانم عشرت شایق فرزند عزیزاله کد نامزد 5819
551 - خانم نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد 5824
552 - آقای غلامحسین شبانی قهرودی فرزند احمد کد نامزد 5825
553 - آقای محمدحسین شبانی کوزه کنان فرزند رضا کد نامزد 5826
554 - خانم فخری شب خیز فرزند شعبان کد نامزد 5821
555 - آقای جواد شخص توکلیان فرزند غلامرضا کد نامزد 5829
556 - آقای علی شرکت فرزند احمد کد نامزد 5846
557 - آقای حیدر شریعت زاده فرزند بابا کد نامزد 5847
558 - آقای وحید شریعتمداری فرزند عبدالحمید کد نامزد 5848
559 - آقای محسن شریف زاده جشوقانی فرزند فضل اله کد نامزد 5857
560 - خانم الهام شریفی فرزند رهام کد نامزد 5861
561 - آقای عبدالرضا شریفی فرزند نقی کد نامزد 5864
562 - آقای مهدی شریفی فرزند محمود کد نامزد 5865
563 - آقای حسین شریفی جزه فرزند علی کد نامزد 5868
564 - خانم نسرین شعبان زاده نوخاله فرزند نادر کد نامزد 5872
565 - آقای بهزاد شفائی فرزند سپهدار کد نامزد 5878
566 - آقای علی شفائی هریس فرزند احمد کد نامزد 5891
567 - آقای سید محمد شفیعی فرزند سید نازنین کد نامزد 5894
568 - آقای محسن شفیعی فرزند اسدالله کد نامزد 5895
569 - آقای جاوید شکاری فرزند بایرامعلی مشهور به تهرانی کد نامزد 5897
570 - خانم اعظم شکاری شهرک فرزند حمید کد نامزد 5898
571 - خانم زهرا شکرآمیز فرزند غلامحسین کد نامزد 5912
572 - آقای سیدحمیدرضا شکراللهی فرزند سید مهدی کد نامزد 5914
573 - آقای علیرضا شکفته فرزند احمد کد نامزد 5918
574 - خانم زینب شکوری فرزند ابوالفضل کد نامزد 5921
575 - آقای محمدرضا شکوهی فرزند اسکندر کد نامزد 5928
576 - خانم الهام شگفته فرزند غلامعلی کد نامزد 5929
577 - آقای پژمان شمس فرزند فریدون مشهور به آزاده کد نامزد 5941
578 - خانم شقایق شمس فرزند فریدون کد نامزد 5942
579 - آقای فریدون شمس فرزند ابراهیم کد نامزد 5945
580 - آقای محمدرضا شمس فرزند محمدعل کد نامزد 5946
581 - آقای حسین شمسیان فرزند غلامعلی کد نامزد 5951
582 - آقای محمد مسعود شمع چی فرزند مهدی کد نامزد 5952
583 - آقای محمدحسین شوشتری فرزند حسن کد نامزد 5971
584 - آقای علی شوکتی اصل فرزند رضا کد نامزد 5972
585 - آقای عیسی شهامت فرزند همداد کد نامزد 5954
586 - آقای مهدی شهبازی فرزند نبی اله کد نامزد 5957
587 - آقای محمدکریم شهرزاد فرزند حسن مشهور به دکتر شهرزاد کد نامزد 5962
588 - آقای علیرضا شهرکی فرزند غلامرضا مشهور به دکتر علیرضا شهرکی کد نامزد 5964
589 - آقای مهدی شیخ فرزند اقبال کد نامزد 5975
590 - آقای حسین شیخ الاسلام فرزند محمد علی کد نامزد 5976
591 - آقای حسین شیخ زاده فرزند جعفرقلی کد نامزد 5978
592 - خانم فهیمه شیخ زاده نجار فرزند ابوالفضل کد نامزد 5979
593 - آقای مسلم شیخ علیالواسانی فرزند روح الله کد نامزد 5981
594 - آقای کیومرث شیخی فرزند خدمت علی کد نامزد 5984
595 - آقای محمدمراد شیخی حسن گاویار فرزند گلمراد کد نامزد 5985
596 - آقای حسین شیخی ساری فرزند علی کد نامزد 5986
597 - خانم فاطمه شیرزادسلوشی فرزند جواد مشهور به شهناز کد نامزد 6126
598 - خانم بهارک شیرزادکبریا فرزند فرهنگ کد نامزد 6127
599 - خانم معصومه شیرزادی فرزند مهدی کد نامزد 6129
600 - آقای محسن شیرمحمدی زفره فرزند حسینعلی کد نامزد 6142
601 - آقای سیدیدالله شیرمردی فرزند سید فضل اله کد نامزد 6145
602 - آقای کیوان شیروئی فرزند حبیب اله کد نامزد 6146
603 - آقای مهدی شیرین پور فرزند قدرت کد نامزد 6147
604 - آقای سالار صابرزعمیان کاظمی فرزند اکبر کد نامزد 6148
605 - آقای محمود صابرهمیشگی فرزند محمد مشهور به صابر همیشگی کد نامزد 6149
606 - خانم سمانه صادق بیگی فرزند علی مشهور به مشهور به صادقی کد نامزد 6151
607 - آقای محمد صادق پور فرزند براتعلی کد نامزد 6152
608 - آقای احمد صادقی فرزند سید مرتضی مشهور به سیداحمدصادقی کد نامزد 6156
609 - آقای احمد صادقی فرزند براتعلی کد نامزد 6157
610 - آقای حسن صادقی فرزند حیدر کد نامزد 6158
611 - آقای غلامرضا صادقی فرزند محمد رضا کد نامزد 6162
612 - آقای محمد صادقی فرزند حسن کد نامزد 6167
613 - آقای محمود صادقی فرزند محمدحسین کد نامزد 6168
614 - آقای حمید صادقی شیویاری فرزند رجبعلی کد نامزد 6172
615 - آقای حامد صادقی ولوجردی فرزند رضا کد نامزد 6175
616 - آقای حمید صافدل فرزند نبی کد نامزد 6179
617 - آقای حسن صالح فرزند حسین کد نامزد 6181
618 - خانم لیلا صالح آبادی فرزند محمدتقی کد نامزد 6182
619 - آقای فرشاد صالحی فرزند فیروز کد نامزد 6185
620 - آقای بهمن صالحی جاوید فرزند هاشم کد نامزد 6187
621 - آقای محمد صادق صالحی منش فرزند حسین کد نامزد 6189
622 - خانم مرضیه صالحی وزیری فرزند جعفر کد نامزد 6191
623 - آقای نورمحمد صبری فرزند منصور کد نامزد 6192
624 - آقای بهمن صبور فرزند قنبر کد نامزد 6194
625 - آقای علی صداقتی فرزند محمد تقی کد نامزد 6214
626 - آقای سید شهاب الدین صدر فرزند سید عبداله مشهور به دکتر صدر کد نامزد 6215
627 - آقای اسداله صدریا فرزند عباس کد نامزد 6218
628 - آقای امیرخسرو صدوق فرزند علی اصغر کد نامزد 6219
629 - آقای عباس صدیقی دری جانی فرزند علی کد نامزد 6241
630 - آقای ابوالقاسم صرافان فرزند عبدالرضا مشهور به قاسم صرافان کد نامزد 6242
631 - خانم آزاده صفربگلو فرزند سیدعلی کد نامزد 6254
632 - آقای غلامعلی صفرعرب فرزند علی کد نامزد 6258
633 - آقای علیرضا صفری فرزند رمضان کد نامزد 6259
634 - آقای فرمان صفری فرزند ابراهیم کد نامزد 6261
635 - آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد 6264
636 - آقای سجاد صفرپورطاهر فرزند محمد حسین کد نامزد 6257
637 - آقای محمدرضا صناعی فرزند قاسم کد نامزد 6276
638 - آقای محمد طالبی فرزند صفر کد نامزد 6291
639 - آقای علی طاهری فرزند قنبرعلی کد نامزد 6297
640 - آقای علیرضا طاهری فرزند احسان اله مشهور به علی - حاج علی - مهندس کد نامزد 6298
641 - آقای مجتبی طاهری فرزند مراد کد نامزد 6414
642 - آقای محمد طاهری فرزند حسن کد نامزد 6415
643 - آقای محمدرضا طاهری کته سری فرزند محمد تقی کد نامزد 6416
644 - آقای امن اله طایران فرزند غضنفر کد نامزد 6418
645 - آقای سیدمحمدرضا طباطبائی نسب فرزند سید حسن کد نامزد 6426
646 - آقای سیدمحمد طباطبائی نژاد فرزند سید باقر کد نامزد 6425
647 - خانم زهره طبیب زاده نوری فرزند محمود مشهور به ----- کد نامزد 6427
648 - آقای قادر طراوت پور فرزند اله یار کد نامزد 6428
649 - آقای محمدحسن طریقت منفرد فرزند محمد مهدی کد نامزد 6429
650 - آقای حسین طلا فرزند محمد کد نامزد 6451
651 - آقای فرشید طهماسبی فرزند محمدقاسم کد نامزد 6458
652 - آقای امیر طهماسبی آبدر فرزند محمد کد نامزد 6461
653 - آقای علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت اله کد نامزد 6467
654 - آقای حجت طیران فرزند محمد تقی کد نامزد 6468
655 - آقای ابوالفضل ظهره وند فرزند عباس کد نامزد 6472
656 - آقای مهرداد ظهیری ابیانه فرزند رضا کد نامزد 6474
657 - آقای عین اله عابدی فرزند حبیب کد نامزد 6481
658 - آقای حسن عابدین پور فرزند علی کد نامزد 6482
659 - خانم رقیه عابدینی فرزند قاسم کد نامزد 6485
660 - آقای کیخسرو عابدینی فرزند عوضعلی کد نامزد 6487
661 - آقای محسن عابدینی پور فرزند علی مشهور به مهندس عابدینی - عابدینی کد نامزد 6489
662 - آقای محمد عابدپور فرزند رمضان کد نامزد 6475
663 - آقای محمدرضا عارف فرزند میرزا احمد مشهور به دکتر عارف کد نامزد 6492
664 - آقای محمدرضا عامری برکی فرزند اسفندیار کد نامزد 6496
665 - آقای محمدجواد عامری شهرابی فرزند جمشید کد نامزد 6512
666 - آقای مجتبی عباس نژادمتانکلائی فرزند عزت اله کد نامزد 6519
667 - آقای ولی عباس پور فرزند علی کد نامزد 6517
668 - آقای محمد عباسی فرزند رجبعلی کد نامزد 6524
669 - آقای ناصر عباسی فرزند مهدی کد نامزد 6525
670 - آقای محمد عباسی ارومیه فرزند خسرو کد نامزد 6526
671 - آقای خدایار عبداللهی فرزند اسد کد نامزد 6528
672 - آقای حجت اله عبدالملکی فرزند عیساق کد نامزد 6542
673 - آقای امید عبدالهی شترخفت فرزند حجت اله کد نامزد 6546
674 - آقای مهدی عبدالوند فرزند غلامرضا کد نامزد 6547
675 - آقای محمدطا ها عبدخدائی فرزند شیخ غلامحسین کد نامزد 6548
676 - آقای فردین عبدلی فرزند یعقوب کد نامزد 6561
677 - آقای احمد عبدی فرزند آل پاور کد نامزد 6562
678 - آقای محمدحسن عبدی فرزند قدرت الله کد نامزد 6569
679 - آقای مهران عبدی فرزند حسن کد نامزد 6571
680 - آقای سیدحبیب عجایبی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 6574
681 - خانم زهرا عرب سالاری فرزند باباعلی مشهور به سالاری کد نامزد 6575
682 - خانم مهتاب عربی فرزند جعفر کد نامزد 6579
683 - خانم فاطمه عزیزآبادی فراهانی فرزند محمد باقر کد نامزد 6586
684 - آقای ابراهیم عزیزی فرزند قنبر مشهور به عزیزی-عزیزی کرمانشاهی-دکتر عزیزی- حاج ابراهیم کد نامزد 6589
685 - آقای دیار عزیزی فرزند امیر کد نامزد 6591
686 - آقای دیاکو عزیزی فرزند امیر مشهور به دکتر دیاکو کد نامزد 6592
687 - آقای مرتضی عزیزی فرزند محمدمهدی کد نامزد 6595
688 - آقای نصر عزیزی فرزند ماندنی کد نامزد 6597
689 - آقای وهاب عزیزی فرزند نباتعلی کد نامزد 6598
690 - آقای کاظم عزیزی آذرشربیانی فرزند مطلب کد نامزد 6712
691 - آقای سعید عزیزی احمدی فرزند عباس کد نامزد 6714
692 - آقای محمود عزیزی سلدوز فرزند احمد کد نامزد 6716
693 - آقای مجتبی عسکرزاده فرزند عباس مشهور به عسگرزاده کد نامزد 6719
694 - خانم مرجان عسکری فرزند محمد کد نامزد 6721
695 - آقای جعفر عسکری کچوسنکی فرزند حسین کد نامزد 6724
696 - آقای بهروز عسگری نژاد فرزند سلمان مشهور به عسگری کد نامزد 6726
697 - آقای حبیب عشایری فرزند اختیار کد نامزد 6727
698 - آقای علی رضا عصمت فرزند حسین کد نامزد 6729
699 - آقای محمدرضا علائی فرزند محمود کد نامزد 6758
700 - آقای امیر علائی فلاحتی فرزند اکبر کد نامزد 6764
701 - خانم زینب علامی فرزند رضا کد نامزد 6768
702 - آقای مهدی علی احیائی فرزند یداله کد نامزد 6782
703 - آقای محمداقبال علی اصغری فرزند میرحسین کد نامزد 6784
704 - آقای حمید علی اکبری فرزند محمدجواد کد نامزد 6785
705 - آقای وحید علی اکبری فرزند محمدجواد کد نامزد 6786
706 - آقای محسن علی جانی زمانی فرزند حسین علی کد نامزد 6796
707 - آقای سعید علی حسینی فرزند محمدحسین کد نامزد 6797
708 - آقای علی علی رضانژاد فرزند محمد کد نامزد 6798
709 - آقای رسول علی زاده ساروکلائی فرزند نبی کد نامزد 6816
710 - آقای محمدطاهر علی عسگری فرزند مسعودرضا کد نامزد 6819
711 - آقای مصطفی علی محمدی پیرسرائی فرزند محمد علی کد نامزد 6821
712 - آقای حبیب اله علی مددی فرزند غلامرضا کد نامزد 6825
713 - آقای عبداله علی مردانی فرزند محمود کد نامزد 6827
714 - آقای اکبر علی پور فرزند بهمن کد نامزد 6795
715 - آقای علیرضا علیرضائی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 6842
716 - آقای نیک روز علیزاده فرزند علیداد کد نامزد 6846
717 - آقای محمدرضا علیزاده ثابت فرزند عبدالعلی کد نامزد 6847
718 - آقای حسین علیشاهی فرزند ملکعلی کد نامزد 6851
719 - خانم نرگس عموقلی میر آخوری فرزند مرتضی مشهور به نسرین کد نامزد 6854
720 - آقای علی همت عندلیبی فرزند ابوالفضل مشهور به علی کد نامزد 6856
721 - آقای امیر عوض زاده باغان فرزند عوض محمد کد نامزد 6857
722 - آقای مهدی عیسی پورزنگنه فرزند عبدالرضا کد نامزد 6858
723 - آقای باقر عین اله زاده فرزند محمدولی کد نامزد 6861
724 - خانم فاطمه عیوضی فرزند زهیر کد نامزد 6862
725 - آقای سیدمحمد غرضی فرزند سیدرضا کد نامزد 6864
726 - خانم معصومه غروی اصفهانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 6865
727 - آقای محمد غریب شاه فرزند نعمت اله کد نامزد 6867
728 - آقای سیدسعید غفوری سبزواری فرزند سید محمد کد نامزد 6874
729 - آقای حسن غفوری فرد فرزند محمد مشهور به دکتر کد نامزد 6875
730 - آقای مهدی غلامعلی مجدآبادی کهنه فرزند رضا مشهور به مجد آبادی کد نامزد 6891
731 - خانم شهلا غلامی فرزند بابا علی کد نامزد 6895
732 - آقای محمدرضا فاتحی فرزند محمد تقی کد نامزد 6917
733 - آقای فرهاد فارسی فرزند غلامرضا کد نامزد 6921
734 - آقای امیرعباس فارسی نژاد فرزند علی کد نامزد 6925
735 - آقای محمدرضا فارغی قربان فرزند یعقوب کد نامزد 6927
736 - آقای محمود فاضلی فرزند نادعلی کد نامزد 6929
737 - آقای سیدحسین فاطمیه دهوئی فرزند سید احمد کد نامزد 6942
738 - آقای حسین فاکرخراسانی فرزند محمد رضا کد نامزد 6945
739 - آقای حمید فانی ملکی فرزند احمد کد نامزد 6946
740 - آقای اردشیر فائضی سرخابی فرزند محمد مشهور به علی فائضی کد نامزد 6916
741 - خانم لمیعه فتاحی راد فرزند فرج کد نامزد 6948
742 - آقای امید فتاحی مشتقین فرزند می رامیرهوشنگ کد نامزد 6949
743 - آقای محسن فتاحیان فرزند رحمت اله کد نامزد 6951
744 - آقای علی فتحی فرزند ولی اله کد نامزد 6952
745 - آقای محمدجواد فتحی فرزند چراغ کد نامزد 6954
746 - آقای می ریحیی فخری فرزند می رعلی کد نامزد 6964
747 - آقای علیرضا فرانیاء فرزند حسین کد نامزد 6968
748 - آقای حبیب الله فراهانی فرزند عبدالرحمن کد نامزد 6974
749 - آقای کورش فرجی فرزند حجت الله کد نامزد 6979
750 - آقای محمدرضا فردپارسا فرزند حسین کد نامزد 6985
751 - آقای ناصر فرزان فر فرزند غلامحسین کد نامزد 6987
752 - آقای عباس فرودین فرزند محمد کد نامزد 7146
753 - آقای لطف اله فروزنده دهکردی فرزند نصرالله کد نامزد 7147
754 - آقای جواد فرهادنیا فرزند محمدعلی کد نامزد 7125
755 - آقای عزیز فرهادی فرزند خانقلی کد نامزد 7126
756 - آقای فرشاد فرهادی فرزند علی مشهور به فرهادی کد نامزد 7127
757 - آقای محمود فرهنگی فرزند علی عمران کد نامزد 7145
758 - آقای مهرداد فریدطالب نیا فرزند محمد کد نامزد 7148
759 - خانم هاجر فلاح توتکار فرزند حسن کد نامزد 7158
760 - آقای حسین فلاحی آذر فرزند اسداله مشهور به فلاحتی آذر کد نامزد 7162
761 - آقای قاسمعلی فلاحیان فرزند عبداله کد نامزد 7165
762 - آقای علی فلاحیان فرزند عبدل اله کد نامزد 7167
763 - آقای یحیی فوزی فرزند ولی اله کد نامزد 7172
764 - آقای قربان فولادی فرزند شاه وردی کد نامزد 7175
765 - خانم ایراندخت فیاض فرزند غلامحسن کد نامزد 7178
766 - آقای فرهاد فیروزنیا فرزند شیرعلی کد نامزد 7182
767 - خانم محمد حسن قادری فرزند حسین مشهور به قادری کونگ فو کد نامزد 7196
768 - آقای میلاد قاری حیدری فرزند علی رضا کد نامزد 7212
769 - آقای سیدمجتبی قاسم پور فرزند سیدحسین کد نامزد 7214
770 - آقای علی قاسمی فرزند درویش کد نامزد 7219
771 - آقای کریم قاسمی فرزند صفرقلی کد نامزد 7241
772 - آقای مسعود قاسمی فرزند علی اکبر کد نامزد 7242
773 - آقای محمدرضا قاسمی ندوشن فرزند علی کد نامزد 7248
774 - آقای عمادالدین قاسمی پناه فرزند رضا کد نامزد 7246
775 - آقای محمود قاسمیان فرزند محمد کد نامزد 7251
776 - آقای محسن قاسمپور فرزند علی اکبر کد نامزد 7217
777 - آقای محمدصادق قائم پناه فرزند شعبانعلی کد نامزد 7187
778 - آقای محمد قائمی فرزند حیدرعلی کد نامزد 7191
779 - آقای سیدحسن قائمی نیری فرزند میر صالح کد نامزد 7192
780 - آقای امیر قدرت نماشبستری فرزند محمود مشهور به شبستری کد نامزد 7258
781 - آقای حمید قدیانی فرزند محمد کد نامزد 7261
782 - آقای سیدرضا قدیری فرزند سید قدیر کد نامزد 7262
783 - خانم سیده حمیده قدیری فرزند سید نعمت الله کد نامزد 7264
784 - آقای ابوالفضل قراخانی فرزند غیب علی کد نامزد 7267
785 - آقای داود قربان زاده فرزند محمود کد نامزد 7269
786 - آقای سیدعلی قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد 7282
787 - آقای محمدتقی قزل سفلی فرزند مصطفی کد نامزد 7285
788 - آقای مهدی قشقائی فرزند شاهرخ کد نامزد 7289
789 - آقای عبدالرضا قلی پور فرزند گرشاسب کد نامزد 7298
790 - آقای مهدی قلیچ خان فرزند محمد مشهور به قلیچ خانی کد نامزد 7416
791 - خانم نوشین قناعتگر فرزند خسرو کد نامزد 7418
792 - آقای حمید رضا قنبری فرزند رضا کد نامزد 7419
793 - آقای حفیظ اله قنواتی اصل فرزند اسداله کد نامزد 7428
794 - آقای محمدحسین قیصری فرزند حیدر کد نامزد 7454
795 - آقای ابراهیم کارخانه ای فرزند محمد مشهور به کارخانه کد نامزد 7458
796 - آقای مهرداد کارگری فرزند نوازاله کد نامزد 7461
797 - آقای محمد کاسبان فرزند خسرو کد نامزد 7462
798 - آقای حبیب اله کاسه ساز فرزند عباسعلی کد نامزد 7464
799 - آقای محمدرضا کاشانی راد فرزند غلامرضا کد نامزد 7465
800 - آقای رامین کاشف آذر فرزند فرمان کد نامزد 7467
801 - آقای مصطفی کاشی ساز فرزند عباسعلی کد نامزد 7468
802 - آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی فرزند عبدالحسین کد نامزد 7469
803 - آقای پرویز کاظمی فرزند درویش کد نامزد 7475
804 - آقای رضا کاظمی فرزند محمد ولی کد نامزد 7476
805 - آقای سیدموسی کاظمی فرزند سید شمس الدین کد نامزد 7478
806 - خانم ویدا کاظمی فرزند رحیم کد نامزد 7481
807 - آقای عباس کاظمی نجف آبادی فرزند قاسم کد نامزد 7484
808 - آقای علی اکبر کائدخورده فرزند عبداله کد نامزد 7456
809 - آقای اسداله کبریایی فرزند غلام حسین کد نامزد 7494
810 - خانم زهرا کتابی فرزند قربانعلی کد نامزد 7495
811 - آقای ابوالحسن کتابی فرد فرزند رحمن مشهور به کتابی کد نامزد 7496
812 - آقای بهزاد کتیرائی فرزند غریب کد نامزد 7498
813 - آقای رضا کرامتی فرزند محمد کد نامزد 7515
814 - آقای امین کرباسی سلماسی فرزند حیدر کد نامزد 7516
815 - آقای میثم کربلائی آقاجانی فرزند قدرت اله مشهور به کربلایی-پاکزاد کد نامزد 7517
816 - آقای وحید کربلائی آقاملکی فرزند گداعلی کد نامزد 7518
817 - آقای کیانوش کردی فرزند ابوالحسن کد نامزد 7525
818 - آقای ابوالفضل کرمی فرزند رجب کد نامزد 7529
819 - آقای احمد کرمی فرزند علی اکبر کد نامزد 7541
820 - آقای حسن کرمی فرزند احمد کد نامزد 7542
821 - آقای حسین کرمی فرزند محمدرضا کد نامزد 7545
822 - آقای حسین کرمی فرزند احمد کد نامزد 7546
823 - آقای علی اکبر کرمی فرزند حسن مشهور به اکبر کد نامزد 7547
824 - آقای مصطفی کرمی فرزند خیراله کد نامزد 7548
825 - آقای بهمن کرمی می رعزیزی فرزند نعمت اله کد نامزد 7549
826 - آقای مهدی کریم زاده فرزند حسن کد نامزد 7567
827 - آقای جواد کریم زادگان فرزند احمد کد نامزد 7565
828 - آقای عباس کریم نژاد فرزند جعفر کد نامزد 7568
829 - آقای احسان کریم پور فرزند حسین کد نامزد 7562
830 - آقای مسعود کریم پورنطنزی فرزند قربانعلی مشهور به کریم پور کد نامزد 7564
831 - آقای مجید کریملو فرزند علی کد نامزد 7569
832 - آقای علی اکبر کریمی فرزند حسین کد نامزد 7576
833 - آقای غلامرضا کریمی فرزند حیدرعلی کد نامزد 7578
834 - آقای محمد کریمی فرزند محمدرضا کد نامزد 7579
835 - آقای محمدحسین کریمی فرزند علی محمد کد نامزد 7581
836 - آقای جابر کریمی جشنی فرزند گلزار کد نامزد 7586
837 - آقای محمدرضا کریمی کندزی فرزند دخیل اله مشهور به دکتر کریمی-مهندس کریمی کد نامزد 7587
838 - آقای حمیدرضا کشاورزیان فرزند حسینعلی کد نامزد 7594
839 - آقای محسن کشوری فرزند عباس کد نامزد 7597
840 - آقای محمدرضا کشوری فرزند محمد رحیم کد نامزد 7598
841 - آقای مجید کفاشی فرزند احمد کد نامزد 7612
842 - آقای علی اکبر کلاته فرزند علی اصغر کد نامزد 7615
843 - آقای مختار کلانتری فرزند حسین کد نامزد 7616
844 - آقای میثم کلانتری فرزند طاهر کد نامزد 7617
845 - آقای محسن کلانتری سپهر فرزند علی اصغر کد نامزد 7618
846 - آقای مصطفی کواکبیان فرزند حاج آقا کد نامزد 7628
847 - آقای اسمعیل کوثری فرزند محمدباقر مشهور به حاج محمد کد نامزد 7629
848 - آقای رضا کوثری فرزند نعمت اله کد نامزد 7641
849 - آقای مهدی کوچک زاده فرزند حسین کد نامزد 7645
850 - آقای محمدلطیف کوچکیان زلیوا فرزند حسن کد نامزد 7646
851 - آقای محمدامین کوهستانی فرزند عبدالعلی کد نامزد 7649
852 - آقای سیدحسین کیا فرزند سید هادی کد نامزد 7652
853 - آقای اسماعیل کیان ارثی فرزند ابراهیم کد نامزد 7656
854 - خانم هانیه کیانا فرزند حسین کد نامزد 7659
855 - آقای غلامعباس کیانی فرزند خلیل کد نامزد 7672
856 - آقای محمد کیانی فرزند مسعود کد نامزد 7674
857 - آقای محمدباقر کیانی فرزند بهرام کد نامزد 7675
858 - آقای محمدرضا کیوانفر فرزند علی کد نامزد 7682
859 - آقای امیر کیوانی زاده فرزند علی کد نامزد 7684
860 - آقای علی کیهانیان فرزند عباسقلی کد نامزد 7681
861 - آقای محمد گرامی فرزند غلام کد نامزد 7686
862 - آقای اصغر گرانمایه پور فرزند عباس مشهور به مهندس گرانمایه کد نامزد 7687
863 - آقای علی اکبر گرجی ازندریانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر گرجی کد نامزد 7692
864 - آقای احمد گردون پیرائی فرزند علی اکبر کد نامزد 7694
865 - خانم مروارید گلزارفر فرزند اصغر کد نامزد 7816
866 - آقای جعفر گلشن روغنی فرزند مهدی کد نامزد 7818
867 - آقای علیرضا گل دامن فرزند حسین کد نامزد 7697
868 - آقای میثم گل کار فرزند محسن کد نامزد 7812
869 - آقای عبدالرضا گودرزی فرزند رضا قلی کد نامزد 7827
870 - آقای علی گودرزی فرزند ولی اله کد نامزد 7828
871 - آقای محمدجواد گودینی فرزند عباس کد نامزد 7841
872 - آقای نادر گولانی فرزند اصغر کد نامزد 7842
873 - خانم طاهره لامعی فرزند علی کد نامزد 7846
874 - آقای شهرام لرستانی فرزند اسکندر مشهور به لرستانی کلهر کد نامزد 7848
875 - آقای احمد لشکری فرزند باب اله کد نامزد 7849
876 - آقای محمدعلی لطفی فرزند حسینعلی کد نامزد 7856
877 - آقای احمد مازنی فرزند کربلائی کد نامزد 7869
878 - خانم پروانه مافی فرزند علی اصغر کد نامزد 7871
879 - آقای احمد مالکی فرزند حسن کد نامزد 7874
880 - آقای جلال مالمیر فرزند یارمحمد کد نامزد 7875
881 - خانم مینا متولی فرزند اقاجان کد نامزد 7895
882 - خانم معصومه مجتبائی فرزند میر ابوالحسن کد نامزد 7896
883 - آقای مرتضی مجیدی راد فرزند صفر کد نامزد 7912
884 - آقای محمدمسعود محبی فرزند ذبیح اله کد نامزد 7917
885 - آقای علیرضا محجوب فرزند غلامرضا کد نامزد 7926
886 - آقای حسین محجوب پیله رود فرزند قربانعلی کد نامزد 7927
887 - آقای مهدی محجوبی فرزند امیر مشهور به مرتضی کد نامزد 7928
888 - آقای صالح محقق حضرتی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر حضرتی کد نامزد 7945
889 - آقای قاسم محمدامینی فرزند حاجی آقا کد نامزد 7946
890 - آقای ولی الله محمدجعفری فرزند ولی الله کد نامزد 7948
891 - آقای سعید محمدحسینی فرزند سلام اله کد نامزد 7951
892 - آقای مجتبی محمدحسینی فرزند کرمعلی کد نامزد 7952
893 - آقای محمدابراهیم محمدخانی فرزند غلامرضا کد نامزد 7954
894 - خانم منیژه محمدزکی فرزند محمد کد نامزد 7957
895 - خانم اعظم محمدظاهری فرزند فتح اله کد نامزد 7959
896 - آقای غلامرضا محمدنژادفردقره لر فرزند ممی کد نامزد 7964
897 - آقای بیژن محمدی فرزند ظاهر علی کد نامزد 7965
898 - آقای حسین محمدی فرزند رفیع کد نامزد 7967
899 - آقای حمید محمدی فرزند جعفر قلی کد نامزد 7968
900 - آقای داود محمدی فرزند مراد کد نامزد 7969
901 - خانم سهیلا محمدی فرزند حاجی کد نامزد 7974
902 - آقای سیداسداله محمدی فرزند سید عبدالحمید کد نامزد 7976
903 - آقای شمس اله محمدی فرزند دستگیر علی کد نامزد 7978
904 - خانم شهناز محمدی فرزند حبیب الله کد نامزد 7981
905 - آقای صفرعلی محمدی فرزند علی اکبر مشهور به مهندس محمدی کد نامزد 7982
906 - آقای ماشااله محمدی فرزند جعفر کد نامزد 7986
907 - آقای مهدی محمدی فرزند علی اوسط کد نامزد 8124
908 - آقای مهدی محمدی فرزند محمد حسین کد نامزد 8125
909 - آقای موسی محمدی فرزند علی کد نامزد 8126
910 - آقای علیرضا محمدی آریا فرزند اسماعیل کد نامزد 8127
911 - آقای محمدحسین محمدی هدلو فرزند محمدرضا کد نامزد 8129
912 - آقای مصطفی محمدیان فرزند اصغر کد نامزد 8142
913 - آقای رضا محمدیان گرنگاه فرزند محمد مشهور به رضا اهری کد نامزد 8145
914 - آقای امیر محمودزاده فرزند احمد کد نامزد 8147
915 - خانم شهلا محمودی فرزند حجت اله کد نامزد 8151
916 - آقای رجبعلی محمودیان فرزند محمدرحیم کد نامزد 8162
917 - آقای محمد مختارجوزانی فرزند حمید کد نامزد 8167
918 - خانم رقیه مختاری فرزند حسین کد نامزد 8168
919 - خانم فاطمه مخدومی ارضتی فرزند نجیب اله کد نامزد 8171
920 - آقای حمیدرضا مداح فرزند نعمت کد نامزد 8175
921 - آقای مهران مددیان فرزند مرتضی کد نامزد 8184
922 - آقای محمدعلی مدرسین فرزند محمدتقی کد نامزد 8187
923 - آقای حمیدرضا مدیری فرزند محسن کد نامزد 8191
924 - آقای علی اکبر مراتی فرزند محمد کد نامزد 8192
925 - آقای محمدتقی مرادقلی فرزند رضا کد نامزد 8194
926 - آقای جواد مرادی فرزند لطیف کد نامزد 8196
927 - آقای رضا مرادی فرزند صفدر کد نامزد 8212
928 - آقای رضا مرادی فرزند حاجی محمد کد نامزد 8198
929 - آقای رضا مرادی فرزند حسین علی کد نامزد 8214
930 - آقای سیاوش مرادی فرزند ناصر کد نامزد 8215
931 - آقای غلامرضا مرادی فرزند رضا قلی کد نامزد 8217
932 - خانم مرضیه مرادی فرزند احمد کد نامزد 8218
933 - آقای شهرام مرادی دهقی فرزند کشاورز کد نامزد 8242
934 - آقای اسحاق مرادیان فرزند امیدعلی کد نامزد 8247
935 - آقای سیداصغر مرتضی فرزند سید رضا کد نامزد 8248
936 - آقای سید محمد رضا مرندی فرزند عسگر مشهور به دکتر مرندی کد نامزد 8252
937 - آقای محمدرضا مرویان صفارزاده فرزند علی اکبر مشهور به مروی کد نامزد 8254
938 - آقای عادل مزاری فرزند علی مشهور به زاهدانی کد نامزد 8256
939 - آقای عباس مزینانی فرزند علی اصغر کد نامزد 8258
940 - آقای رضا مسکنی بیجارپسی فرزند محمد علی کد نامزد 8262
941 - آقای حمیدرضا مشایخی فرزند احمد رضا کد نامزد 8264
942 - آقای احمد مشیدی فرزند علی کد نامزد 8269
943 - آقای غلامرضا مشیری فرزند محمود کد نامزد 8272
944 - آقای غلامرضا مصباحی مقدم فرزند اسمعیل مشهور به مقدم - مصباحی - مصباح کد نامزد 8275
945 - آقای محمدمحسن مصحفی فرزند فرج کد نامزد 8276
946 - آقای هادی مصدق فرزند حسین کد نامزد 8278
947 - آقای محمدرضا مصطفائی فرزند هادی کد نامزد 8281
948 - آقای حسین مصلحی فرزند محمد کد نامزد 8286
949 - آقای عبدالهادی مطلق فرزند فضل اله کد نامزد 8289
950 - آقای علی مطهری فرزند مرتضی مشهور به مطهری کد نامزد 8292
951 - خانم فاطمه مطیع فرزند علی محمد کد نامزد 8295
952 - آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد 8298
953 - آقای علیرضا مظلوم رهنی فرزند محمدعلی کد نامزد 8415
954 - آقای محمد معتقدلاریجانی فرزند حبیب اله مشهور به دکتر لاریجانی کد نامزد 8424
955 - آقای مرتضی معدنی پورکرمانشاهی فرزند علی کد نامزد 8426
956 - آقای محمد معروفی فرزند نعمت الله کد نامزد 8428
957 - آقای عباس معصوم زاده فرزند آسیدعلی کد نامزد 8451
958 - خانم ماه بانو معصوم زاده فرزند رضا کد نامزد 8452
959 - آقای جعفر معصومی فرزند نظرعلی کد نامزد 8454
960 - آقای رحیم معصومی فرزند سلیمان کد نامزد 8456
961 - آقای مجید معظمی گودرزی فرزند جمشید مشهور به گودرزی کد نامزد 8458
962 - آقای سجاد معین فارسانی فرزند نورعلی مشهور به معین کد نامزد 8461
963 - آقای حمید معین فرد فرزند علیرضا کد نامزد 8464
964 - آقای مصطفی معینی ارانی فرزند محمد کد نامزد 8467
965 - آقای حسین مفتح فرزند رمضانعلی کد نامزد 8469
966 - آقای محمدرضا مفتح فرزند محمد کد نامزد 8471
967 - آقای علیرضا مفیدی پورنیستانک فرزند حسین کد نامزد 8472
968 - خانم سیده صدیقه مقامی فرزند سیدعلی کد نامزد 8474
969 - خانم فرزانه مقتدر فرزند اسماعیل کد نامزد 8475
970 - آقای محمود مقدم فرزند سلطانعلی کد نامزد 8478
971 - آقای حمید مقصودیان فرزند جعفر کد نامزد 8481
972 - آقای حجت اله مقیمی فرزند محمد علی کد نامزد 8482
973 - آقای مجتبی ملابخشی فرزند عبدالرضا کد نامزد 8491
974 - آقای محمد ملاحسینی فرزند غلامرضا مشهور به رازی کد نامزد 8492
975 - آقای مصطفی ملاصالحی فرزند حسین کد نامزد 8494
976 - آقای جبرائیل ملکی فرزند شکور علی کد نامزد 8515
977 - خانم معصومه ملکی فرزند رحمن کد نامزد 8517
978 - آقای محمدرضا ملکی کهکی فرزند حسینعلی کد نامزد 8518
979 - آقای محمد ملکی نظری فرزند مرتضی کد نامزد 8519
980 - خانم زهرا ممتاز فرزند حشمت اله مشهور به قمشه ای کد نامزد 8524
981 - آقای محمدتقی منجذبی فرزند غلامحسین مشهور به مهندس حلوایی کد نامزد 8528
982 - خانم مرضیه منصف فرزند حسین کد نامزد 8542
983 - آقای مجتبی منصوری ارمکی فرزند ابراهیم کد نامزد 8546
984 - آقای مهدی منصوری مهر فرزند حکمت اله کد نامزد 8547
985 - خانم فاطمه منصوریان فرزند محمد تقی کد نامزد 8548
986 - آقای سید محمد موحد فرزند سید مظفر مشهور به حاجی محمد موحد (الله یار) کد نامزد 8597
987 - آقای محمدعلی موذن تبار فرزند محمد مهدی کد نامزد 8598
988 - خانم بتول سادات موسوی فرزند یحی کد نامزد 8614
989 - آقای سیدسعید موسوی فرزند سید عباس کد نامزد 8616
990 - آقای سیدعلی موسوی فرزند سید موسی مشهور به موسوی خراسانی کد نامزد 8617
991 - آقای سیدفرید موسوی فرزند سید عبداله کد نامزد 8619
992 - آقای سید ابوالفضل موسوی جنگلی فرزند سید محمود کد نامزد 8629
993 - آقای سیدمرتضی موسوی محب فرزند سید رحمت اله کد نامزد 8645
994 - خانم عاتکه موسوی نسل خامنه فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد 8646
995 - آقای محمد موسی خانی فرزند الماس کد نامزد 8649
996 - آقای صادق مهدوی فرزند صادق کد نامزد 8568
997 - آقای لطف اله مهدوی فرزند فتح ا... کد نامزد 8569
998 - خانم مریم مهدوی فرزند عزت اله کد نامزد 8571
999 - آقای حسن مهدوی شهری فرزند خلیل کد نامزد 8572
1000 - آقای سیدعلی مهربان فرزند سید مهدی کد نامزد 8584
1001 - آقای حبیب اله مهرجو فرزند محمود کد نامزد 8587
1002 - آقای علیرضا مهرعلی زاده فرزند پرویز مشهور به رامین کد نامزد 8589
1003 - آقای عباسعلی مهرعلیان فرزند عینعلی کد نامزد 8592
1004 - آقای علی مهرعلیان فرزند اسمعلی کد نامزد 8594
1005 - آقای مصطفی مهری فرزند اصغر کد نامزد 8595
1006 - آقای سید محمد میر کاظمی فرزند سید رضا کد نامزد 8657
1007 - آقای سیدمجتبی می ررضائی رودکی فرزند سیدجعفر کد نامزد 8671
1008 - آقای اسماعیل میرزائی فرزند ابراهیم کد نامزد 8674
1009 - آقای افشین میرزائی فرزند منصور کد نامزد 8675
1010 - آقای حمیدرضا میرزائی فرزند امراله کد نامزد 8676
1011 - آقای سیدرضا میرزائی فرزند سید علی اکبر کد نامزد 8679
1012 - آقای صدرالدین میرزائی فرزند عبداله کد نامزد 8681
1013 - آقای عباس میرزائی فرزند عطاء الله کد نامزد 8682
1014 - خانم صبا میرزائی مقدم فرزند فتح اله کد نامزد 8685
1015 - خانم فاطمه می رسعیدقاضی فرزند محمد مشهور به دکتر قاضی کد نامزد 8691
1016 - خانم فاطمه می رعزیزی فرزند عزیزاله کد نامزد 8695
1017 - آقای سیدمسعود می رکاظمی فرزند سید حسن مشهور به میر کاظمی کد نامزد 8696
1018 - آقای سیدداود می رمحمدی فرزند سید علی کد نامزد 8698
1019 - آقای سیدیحیی می رمعینی فرزند سید بهاالدین کد نامزد 8714
1020 - آقای سیدیداله می رنظامی فرزند سید نعمت الله کد نامزد 8717
1021 - آقای سیدحسین می رهادی فرزند سیدعلی مشهور به حسین بن علی کد نامزد 8718
1022 - آقای سیدمجتبی می ری فرزند سید محمد تقی کد نامزد 8719
1023 - آقای حسین میزان فرزند عبدالعلی کد نامزد 8725
1024 - آقای امیراحمد مؤمنی ها فرزند علی کد نامزد 7867
1025 - آقای محمدصادق ناجی فرزند مهدی مشهور به محمد کد نامزد 8729
1026 - آقای الیاس نادران فرزند حیدرعلی کد نامزد 8741
1027 - آقای اسمعیل ناصری فرزند حسین مشهور به مهندس ناصری کد نامزد 8749
1028 - آقای محمد ناظمی اردکانی فرزند ابراهیم کد نامزد 8758
1029 - آقای صمد نائیج بندپی فرزند علی اکبر کد نامزد 8728
1030 - آقای سید محمود نبویان فرزند مهدی کد نامزد 8761
1031 - آقای علی نجات بخش اصفهانی فرزند احمد کد نامزد 8767
1032 - آقای مهدی نجات نیا فرزند ابوالقاسم کد نامزد 8768
1033 - آقای سعید نجار فرزند اسد کد نامزد 8769
1034 - آقای محمدرضا نجفی فرزند امیر مشهور به علیرضا کد نامزد 8784
1035 - آقای مهدی نجفی فرزند ابوالفضل کد نامزد 8786
1036 - آقای ضیاءالدین نجفی جیلانی فرزند شریف حسن مشهور به مهندس جیلانی کد نامزد 8791
1037 - آقای علی نجفی خوشرودی فرزند رمضان علی کد نامزد 8792
1038 - خانم زهرا نجفی قیطاس آبادی فرزند هاشم کد نامزد 8794
1039 - آقای افشین نخبه فلاح فرزند کتابعلی کد نامزد 8796
1040 - آقای اسمعیل نخعی فرزند علی کد نامزد 8797
1041 - خانم منیژه نصراله زاده فرزند نقی کد نامزد 8918
1042 - آقای سعید نصرتی فرزند نصرت کد نامزد 8924
1043 - آقای روح اله نصیری فرزند اسداله کد نامزد 8926
1044 - آقای فضل اله نصیری فرزند حمزه کد نامزد 8927
1045 - آقای علی رضا نظری فرزند جعفر کد نامزد 8941
1046 - آقای بهروز نعمتی فرزند علی هاشم مشهور به حاج بهروز کد نامزد 8949
1047 - آقای حنیف نعمتی فرزند عباسعلی کد نامزد 8952
1048 - آقای مجید نقوی فرزند عباس کد نامزد 8964
1049 - آقای بیژن نوباوه وطن فرزند علی اکبر کد نامزد 8976
1050 - خانم منیره نوبخت فرزند عباس کد نامزد 8978
1051 - آقای اکبر نوبخت ساران فرزند لطف الله کد نامزد 8982
1052 - آقای رحمان نوبخت نیا فرزند اصغر کد نامزد 8984
1053 - آقای مرتضی نوجوان فرزند امیر کد نامزد 8985
1054 - آقای نیما نوروزی فرزند بهرام کد نامزد 9127
1055 - آقای حسین نوری فرزند محمدعلی کد نامزد 9128
1056 - آقای محمود نوری شمس آباد فرزند ابوالقاسم کد نامزد 9141
1057 - آقای فتاح نیازی فرزند مسیب کد نامزد 9146
1058 - آقای محسن نیک سرشت فرزند محمد کد نامزد 9149
1059 - آقای محمدحسین نیک نام فرزند محمود کد نامزد 9154
1060 - آقای سعید نیکخواه بهرامی فرزند عبداله کد نامزد 9159
1061 - آقای عباس نیکوپور فرزند حسین مشهور به نیکپور کد نامزد 9161
1062 - آقای مصطفی نیکپور فرزند هوشنگ کد نامزد 9157
1063 - آقای فرید نیلی فرزند محمد کد نامزد 9167
1064 - خانم فروغ نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین کد نامزد 9168
1065 - آقای مصطفی واحدشیرتری فرزند گل محمد مشهور به شیرتری کد نامزد 9248
1066 - آقای حسین واحدی فرزند محمد مراد کد نامزد 9249
1067 - آقای مجید واشقانی فراهانی فرزند امیدعلی کد نامزد 9257
1068 - آقای امید واضحی آشتیانی فرزند مسلم کد نامزد 9259
1069 - آقای حسام الدین واعظ فرزند محمد مشهور به واعظ زاده کد نامزد 9261
1070 - آقای مهدی واعظی فرزند عبدالله کد نامزد 9264
1071 - آقای محمدرضا واعظی جزه فرزند محسن کد نامزد 9265
1072 - خانم راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد نامزد 9268
1073 - آقای محمدرضا وجدانی فرزند عباس کد نامزد 9272
1074 - خانم مرضیه وحیددستجردی فرزند سیف الله کد نامزد 9274
1075 - خانم صدیقه وطن خواه فرزند محمد کد نامزد 9276
1076 - خانم لیلا وطن خواه کاشی فرزند محمد مشهور به وطن خواه کد نامزد 9278
1077 - آقای محمدرضا وفائی زاده فرزند حسین مشهور به دکتر وفایی کد نامزد 9282
1078 - آقای محمدحسن وکیل پور فرزند قربان کد نامزد 9285
1079 - آقای مهدی وکیل پور فرزند جعفر کد نامزد 9286
1080 - آقای محمدعلی وکیلی فرزند محمدعلی کد نامزد 9287
1081 - آقای غلامعلی ولائی فرزند یداله کد نامزد 9289
1082 - آقای اکبر ولی زاده فرزند ولی کد نامزد 9291
1083 - آقای محمد ولی زاده فرزند محمد علی کد نامزد 9294
1084 - آقای علیرضا هاتفی اردکانی فرزند حبیب کد نامزد 9171
1085 - آقای بیژن هادی فرزند محمد قلی کد نامزد 9172
1086 - آقای عبدالرضا هاشم زائی فرزند حسن کد نامزد 9175
1087 - آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد 9178
1088 - آقای سیدابوالقاسم هاشمی فرزند سیداحمد مشهور به مهندس هاشمی-سید-سید هاشمی کد نامزد 9179
1089 - آقای سیداکبر هاشمی فرزند سید محمود کد نامزد 9181
1090 - آقای سیدرضا هاشمی فرزند سید عبداله کد نامزد 9182
1091 - آقای سیدمحمدصادق هاشمی فرزند سید علی اکبر کد نامزد 9185
1092 - آقای سیدمهدی هاشمی فرزند سیدمحمد کد نامزد 9186
1093 - آقای عبداله هاشمی فرزند محمد اسماعیل کد نامزد 9187
1094 - خانم فاطمه سادات هاشمی فرزند سید محمد کد نامزد 9189
1095 - آقای حسین هاشمی فر فرزند مهدی مشهور به هاشمی کد نامزد 9196
1096 - آقای جعفر هاشمی پور فرزند محمد علی کد نامزد 9195
1097 - آقای مهدی هژبری فرزند حسین کد نامزد 9216
1098 - آقای صالح همتی فرزند ولی کد نامزد 9217
1099 - آقای مقداد همتی فرزند محمدحسین کد نامزد 9218
1100 - آقای رضا همتی سرخه فرزند محمد کد نامزد 9219
1101 - خانم طاهره همیز فرزند حسین کد نامزد 9242
1102 - آقای مرتضی یاراحمدی فرزند علی محمد مشهور به کیوان کد نامزد 9412
1103 - آقای اسکندر یارنسب فرزند سپهدار کد نامزد 9414
1104 - آقای حسن یاسری فرزند همت اله کد نامزد 9415
1105 - آقای شهریار یاسی فرزند هرمز کد نامزد 9416
1106 - آقای کیارش یزدان فر فرزند علی اکبر کد نامزد 9425
1107 - خانم فاطمه یزدان مقدم فرزند علی مشهور به زهره کد نامزد 9426
1108 - آقای رهام یزدان پناه فرزند خیرالله کد نامزد 9419
1109 - آقای مهدی یزدان پناه فرزند اصغر کد نامزد 9421
1110 - آقای فرهاد یزدان پناه بهابادی فرزند غلامحسین مشهور به حمید کد نامزد 9424
1111 - آقای علی اصغر یزدانی فرزند جعفر کد نامزد 9428
1112 - خانم راضیه یزدانی وفا فرزند اسماعیل کد نامزد 9451
1113 - خانم رویا یعقوبی فرزند محمد کد نامزد 9452
1114 - آقای غلامرضا یعقوبی فرزند علیرضا کد نامزد 9454
1115 - آقای امیرحسین یوسف دوست فرزند مرتضی کد نامزد 9458
1116 - آقای علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد 9457
1117 - آقای حسن یوسفی فرزند یوسف کد نامزد 9461
1118 - آقای محمد یوسفی فرزند ناصر کد نامزد 9462
1119 - آقای محمدمهدی یوسفی فرزند حسین کد نامزد 9464
1120 - آقای ولی الله یوسفی فرزند راه خدا کد نامزد 9468
1121 - آقای محسن یوسفی قصابسرائی فرزند حسن کد نامزد 9471

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی (زرتشتیان)

1-کوروش آذرگشاسبی فرزند رشید کد نامزد 1214
2- اسفندیار اختیاری کسنویه یزد فرزند بهمن مشهور به دکتر اختیاری کد نامزد 1215
3- بهشید برخوردار فرزند مهران کد نامزد 1216
4- پدرام سروش پور فرزند سروشیار کد نامزد 1217
5- پیمان کشاورزیان فرزند سیروس کد نامزد 1218

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی (کلیمیان)

1- همایون سامه یح نجف آبادی فرزند یعقوب کد نامزد 1214
2- سیامک مره صدق فرزند جهانگیر کلیمی کد نامزد 1216

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی (آشوری و کلدانی)

1- لورنس آنویه تکیه فرزند پطروس کد نامزد 1214
2- یوناتن بت کلیا فرزند الیه کد نامزد 1215
3- رامون یوسفی چمکی فرزند سامسون کد نامزد 1217

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی (مسیحیان ارمنی شمال ایران)

1- آلبرت بغزیان فرزند طیوان کد نامزد 1214
2- کارن خانلری فرزند هرانت مشهور به خانلریان کد نامزد 1215
3- ایوت دانیال نخجوان فرزند تپه فرزند بیک زاده کد نامزد 1216
4- آندرانیک سیمونی فرزند طاطاوس کد نامزد 1218
5- آربی طهماسیان هادانی فرزند آرارات کد نامزد 1219

* اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه: 

1- داود آهنگران فرزند یحیی کد نامزد 1214
2- سیدمعزالدین احمدی فرزند سیدفخرالدین کد نامزد 1217
3- محسن اکبری فرزند صفر کد نامزد 1219
4- محسن جعفرقلی فرزند حسن کد نامزد 1252
5- عسگر جلالیان فرزند ملک کد 1254
6- محسن جمالی مهر فرزند محمد کد نامزد 1256
7- محمدمحسن حاجی حیدری فرزند محمود کد نامزد 1258
8-منیرالسادات حسینی فرزند سیدکاظم کد نامزد 1259
9-حمیدرضا خلیلی فرزند محمد کد نامزد 1269
10- روح اله درویش فرزند نبی اله کد نامزد 1271
11- سیدمحمدباقر دریاباری فرزند سیدقاسم کدنامزد 1279
12- احمد دماوند نژاد فرد فرزند محمود کد نامزد 1274
13- احمد رستگار فرزند حمزه علی کد نامزد 1276
14- سیداحمد رسولی نژاد فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد1278
15- محمد سراج فرزند احمد علی کد نامزد 1285
16- اسمعیل طاهری فرزند محمدحسین کد نامزد 1289
17- فاطمه عرب احمدی فرزند علی اصغر کد نامزد 1291
18 - اصغر عرب جوادی فرزند محمد کد نامزد 1292
19 - علیرضا فخاری فرزند محمدآقا کد نامزد 1295
20- سیدحمید قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد 1297
21-عزت الله محمد غفوری فرزند محمد کد نامزد 1416
22- حمیدرضا مشهدی عباسی فرزند حسین کد نامزد 1418
23- حبیب الله ملکوتی فر فرزند فیروز کد نامزد 1421
24- قاسم میرزایی نیکو فرزند اکبر کد نامزد 1425
25- بهزاد نوری نیری فرزند محمدشریف کد نامزد 1428

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه پاکدشت

1- محمد جواد آخوندی فرزند علی اصغر کد نامزد 1214
2 - علی بسطامی فرزند علی محمد کد نامزد 1217
3 - فرهاد بشیری فرزند محمد مشهور به حاج فرهاد- نماینده کد نامزد 1218
4 - امیر حسین بوربور شیرازی فرزند علی کد نامزد 1241
5 - بابک بهرامی روشن فرزند علیرضا کد نامزد 1219
6 - مؤمن تاجمیری فرزند جمشید کد نامزد 1242
7 - مهدی روشنک منش فرزند ناصر کد نامزد 1247
8 - محمود زعفری رحقی فرزند مسلم کد نامزد 1248
9 - حمیدرضا شیخ ویسی فرزند غلام علی کد نامزد 1251
10 - اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد 1254
11 - رضا فیضی فرزند پرویز کد نامزد 1258
12 - فیض اله قرایی فرزند سیف اله کد نامزد 1259
13 - محمد قمی فرزند حسین کد نامزد 1261
14 - احمد کاکاوند قلعه نوئی فرزند ابوالحسن کد نامزد 1262
15 - مهدی میرزایی فرزند غلامرضا کد نامزد 1265
16 - حسین ندرلو فرزند ابراهیم کد نامزد 1267
17 - مرتضی واحدی فرزند غلامحسین کد نامزد 1268

* اسامی نامزد ها حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم: 

1- عزیز آقا زاده فرزند محمود کد نامزد 1214
2- رحیم اسدی فرزند مجید کد نامزد 1217
3- علی اصغری (آزاده علی اصغری) فرزند آقا جان کد نامزد 1241
4- فیض الله افزونی فرزند اسماعیل کد نامزد 1245
5- علی بابائی فرزند زیار کد نامزد 1248
6- بیت اله بدرلو فرزند فتح الله کد نامزد 1249
7- شاهپور پرنیا فرزند بلال کد نامزد 1251
8- احمد حسین زاده کشانی فرزند ابوالفضل کد نامزد 1258
9- عباس خیری نژاد داشبلاغ (شیخ عباس – شیخ خیری) فرزند فریدون کد نامزد 1262
10- اصغر ربانی فرزند علی کد نامزد 1265
11- مریم زارع فرزند اسمعیل کد نامزد 1267
12- بهزاد زنجانی نژاد فرد فرزند حسین کد نامزد 1271
13- ابراهیم سلطانی فرزند غلام حسن کد نامزد 1272
14- محمد مهدی سلیمی فرزند سلیم کد نامزد 1274
15 - علی شامی خاکی فرزند مجتبی کد نامزد 1275
16 - محمود صادقی فرزند احمد کد نامزد 1279
17- مصطفی عاشوری فرزند محمود کد نامزد 1281
18- سید محمد علوی فرزند سید یوسف کد نامزد 1286
19- عباس فتحی (حاج عباس) فرزند پرویز کد نامزد 1287
20- محسن فیض اللهی (استاد فیض اللهی) فرزند فتح الله کد نامزد 1291
21- محمد علی فیض اللهی (علی فیض اللهی) فرزند حاج قدرت کد نامزد 1292
22- الهه کرمعلی زاده فرزند حسن کد نامزد 1298
23- نادر کرمی دهلان فرزند علی کد نامزد 1412
24- پروانه کریمی فرزند احمد علی کد نامزد 1415
25 - محسن مطهری راد فرزند نوروز علی کد نامزد 1419
26- علی معارفیان فرزند جواد کد نامزد 1421
27- محمود نجفلو فرزند الله وردی کد نامزد 1427
28- ابراهیم نکو (ابراهیم نیکو) فرزند خانعلی کد نامزد 1429
29- خدامعلی نورانی فرزند علی کد نامزد 1451
30- حسن نوروزی (شریعت) فرزند اسماعیل کد نامزد 1452
31- محمد نیکنام فرزند اکبر کد نامزد 1454

ایرنا.
انتخابات
مجلسآخرین عناوین