1
فناوری

نگاه کودکان قبیله در اولین تماس با یک تکنولوژی همچون تبلت دیدنی است.
 
کودکان
 
تکنولوژی
 
تبلت
 

کتابخانه دوک ۱ با بودجه ای ۲۸۰ میلیون یورویی به سرانجام رسیده است. این کتابخانه با طراحی چند وجهی مصرف بهینه انرژی را هدف قرار داده و در دهانه رودخانه آرهوس قرار دارد.
 
کتاب
 
کتابخانه
 

کتابخانه دوک ۱ با بودجه ای ۲۸۰ میلیون یورویی به سرانجام رسیده است. این کتابخانه با طراحی چند وجهی مصرف بهینه انرژی را هدف قرار داده و در دهانه رودخانه آرهوس قرار دارد.
 


آمریکا در قالب پروژه ای محرمانه در حال ساخت هواپیمای فضایی فوق مدرنی است که با برخورداری از قابلیتهای نظامی، جایگزین هواپیمای افسانه ای SR-۷۱ خواهد شد.
 
هوا فضا
 

جستجوی موجودات بیگانه همواره ما را یاد فضا می‌اندازد تا جایی که برای این موجودات نام موجودات فضایی را انتخاب کرده‌ایم و این نام در بین فرهنگ و زندگی روزمره‌ی ما باب شده است.
 
موجودات فضایی
 

دانشمندان مدعی‌اند توپ چندمنظوره جدید دارای بالاترین برد، سرعت و قدرت نفوذ در میان هر نوع توپ ۱۲۰میلی‌متر/۱۲۵ میلی‌متری در دنیاست.
 

آخرین عناوین