1
تازه ها
- ۱۰:۳۵

شگرد جدید تبهکاران برای اخاذی در اتوبان چمران
چند روز پیش یكى از دوستانم هشدار داد كه در محدوده اى از بزرگراه چمران تبهكارانى هستند كه در نیمه هاى شب خود را به اتومبیل هاى عبورى مى كوبانند، خود را به موش مردگى مى زنند

چند روز پیش یكى از دوستانم هشدار داد كه در محدوده اى از بزرگراه چمران تبهكارانى هستند كه در نیمه هاى شب خود را به اتومبیل هاى عبورى مى كوبانند، خود را به موش مردگى مى زنند، بعد اطرافیانشان مى آیند و صحنه سازى مى كنند و از راننده ى وحشت زده تا جایى كه تیغشان ببرد اخاذى مى كنند. نمونه ى این وضعیت را قبلا هم شنیده بودم. دو شب پیش با دوستى به همراه خانواده ام از همین محدوده مى گذشتیم. در داخل پیچ خروجى به سمت ملاصدرا با گروهى از این افراد مواجه شدیم. دو نفر در سمت راست و چپ خروجى كمین كرده بودند و یك موتور حامل دو نفر چند قدم جلوتر كشیك مى كشید و مترصد فرصت بود. همه ى آنها كاملا مشكى پوشیده بودند، چشمان یكى از آنها را كه در نور گذراى ماشین در یك لحظه دیدم كاملا سرخ بود و بدنش را به سمت میانه پل خم كرده بود. ما شانس آوردیم كه آنها به هر دلیلى ما را براى آزار انتخاب نكردند ولى اتومبیل هاى بعدى در كمین بودند.

پارسینه.
اخاذی
بزرگراه چمرانآخرین عناوین