1
تازه ها
- ۱۶:۰۸

تریبون های اوباما و روحانی (عکس)
 
تریبون اوباما در کاخ سفید
 
 
 
 
تریبون های اوباما و روحانی (عکس)
 

 

تریبون حسن روحانی در نهاد ریاست جمهوری
 
 
 
 
 
تریبون های اوباما و روحانی (عکس)
 
عصر ایران.
حسن روحانی
اوباماآخرین عناوین