1
تازه ها
- ۱۲:۲۷

اینجا ایستگاه مترو هست یا قصر؟(عکس)
اده روی در مسافت های طولانی، امری عادی در ایستگاه های مترو مسکو و سنت پترزبورگ بوده و خطوط و ایستگاه های متعدد و ماز گونه آنها می تواند موجب سردرگمی افرادی که برای نخستین بار از آن استفاده می کنند، شود.

طی سفرهایم به شهرهای بزرگ، همواره سعی می کنم از وسایل حمل و نقل عمومی مانند قطار، اتوبوس، تاکسی یا مترو استفاده کنم. در شرایطی که اکثر خطوط مترو، کم و بیش شبیه به یکدیگر هستند، اما این مساله برای شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ صدق نمی کند. شبکه مترو این دو شهر سبک ویژه خود را داشته و پیاده شدن در هر یک از ایستگاه های آنها می تواند به گشت و گذاری فراموش نشدنی مبدل شود.

نخست باید به این نکته اشاره کنم که شبکه مترو مسکو و سنت پترزبورگ در اعماق زمین قرار دارند! از این رو، برای دسترسی به سکوی ایستگاه ها باید چند دقیقه‌ای را روی پله برقی سفر می کردم! هر پله برقی دارای یک مسئول بود که با توجه به حجم جمعیت، اقدام به کم یا زیاد کردن سرعت آن می کرد.

دلیل ساخت شبکه مترو مسکو و سنت پترزبورگ در اعماق زمین نیز به افزایش مقاومت آنها در برابر بمباران های شدید باز می گردد. همچنین آنها به امکانات مختلفی مجهز شده تا در زمان جنگ به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار بگیرند. چیزهای بسیاری در آن عمق وجود دارند که مترو مسکو و سنت پترزبورگ را به مکانی فراتر از یک شبکه مترو مبدل کرده اند. به واقع تحت تاثیر شبکه مترو این دو شهر قرار گرفته بودم. تمامی ایستگاه ها به زیبایی طراحی شده و با مجسمه ها، سنگ مرمر، موزائیک و ... تزیین شده بودند.

پیاده روی در مسافت های طولانی، امری عادی در ایستگاه های مترو مسکو و سنت پترزبورگ بوده و خطوط و ایستگاه های متعدد و ماز گونه آنها می تواند موجب سردرگمی افرادی که برای نخستین بار از آن استفاده می کنند، شود.با وجود این، امکان گم شدنتان در این استگاه ها وجود ندارد زیرا در مواقع اضطراری می توانید با توجه به تابلوهای راهنما به همان جایی که آمده اید، بازگردید. نکته قابل توجه درباره ایستگاه های مترو مسکو و سنت پترزبورگ این است که به خوبی از آنها نگهداری می شود و تقریبا در هیچ جایی برچسب یا زباله ای دیده نمی شود.

118safar.com.
ایستگاه متروآخرین عناوین