1
تازه ها
- ۰۹:۳۹

موتورسیکلت ۲۴۰ میلیونی در تهران +عکس
یک دستگاه دوکاتی است که توسط یک نمایشگاه، ۲۴۰ میلیون جهت فروش قیمت گذاری شده است.

موتورسیکلت قرمز رنگ موجود در تصویر، یک دستگاه دوکاتی است که توسط یک نمایشگاه، 240 میلیون جهت فروش قیمت گذاری شده است.نیک صالحی.
موتور سیکلتآخرین عناوین