1
فناوری
- ۲۱:۱۶

بزرگترین کتابخانه اسکاندیناوی از خورشید نیرو می گیرد
کتابخانه دوک 1 با بودجه ای 280 میلیون یورویی به سرانجام رسیده است. این کتابخانه با طراحی چند وجهی مصرف بهینه انرژی را هدف قرار داده و در دهانه رودخانه آرهوس قرار دارد.

آخرین عناوین