1
فناوری
- ۲۱:۱۶

بزرگترین کتابخانه اسکاندیناوی از خورشید نیرو می گیرد
کتابخانه دوک ۱ با بودجه ای ۲۸۰ میلیون یورویی به سرانجام رسیده است. این کتابخانه با طراحی چند وجهی مصرف بهینه انرژی را هدف قرار داده و در دهانه رودخانه آرهوس قرار دارد.

زرگترین کتابخانه عمومی اسکاندیناوی به نام "دوک 1" سازه مدرنی است که توسط شرکت معماری اشمیت همر لاسن طراحی شده و به عنوان بخشی از پروژه شهری مدیا اسپیس در آرهوس، دانمارک شکل گرفته است. این ساختمان 30 هزار متر مربعی بزرگترین پروژه ساخت و سازی است که تاکنون توسط شهرداری آرهوس تکمیل شده است. نکته جالب توجه درباره این کتابخانه تامین نیروی مورد نیاز آن از انرژی خورشیدی است.

کتابخانه دوک 1 با بودجه ای 280 میلیون یورویی به سرانجام رسیده است. این کتابخانه با طراحی چند وجهی مصرف بهینه انرژی را هدف قرار داده و در دهانه رودخانه آرهوس قرار دارد.عصر ایران.
کتاب
کتابخانهآخرین عناوین