1
:
ماه عسل
 

محمد عرب، مستبصر ایرانی که با حضور در برنامه تلوزیونی ماه عسل بخش زیادی از جامعه ایران با او آشنا شده بودند، به دیدار با مقام معظم رهبری دعوت شد.
 
ماه عسل
 

امسال برنامه «ماه عسل» در نخستین برنامه‌اش قسمتی را پخش کرد که یادبودی بود برای مرحوم مرتضی پاشایی که آبان ۱۳۹۳ درگذشت.
 
مرتضی پاشایی
 
ماه عسل
 

آخرین عناوین