1
:
اوباما
 


به مناسبت روز جهانی چپ دست ها، محسن افشانی در اینستاگرام خود مقایسه ای جالب به اشتراک گذاشت.
 
حسن روحانی
 
اوباما
 

باراک اوبا که به کشورهای آفریقای سفر کرده بود عکس سلفی در کنار خواهرش گرفت.
 
اوباما
 
تلفن همراه
 
آمریکا
 

انتشار تصویری از صفحه شناسنامه باراک اوباما سوژه شبکه های خبری شد.
 
اوباما
 

رئیس جمهور آمریکا در کنیا پایتخت آفریقا به همراه یکی از خواننده گان معرف این کشور در حال رقص سنتی دیده می شود.
 
اوباما
 

رئیس جمهور آمریکا، برای اولین بار در این مقام به سرزمین پدری خود، کنیا سفر کرده است.
 
اوباما
 

آخرین عناوین