1
:
نابینا
 

این نوزاد که هنوز نامی برای او برگزیده نشده بود بخاطر نور فلش دوربین دچار عارضه چشمی شده که درمان آن بی فایده است.
 
نوزاد
 
فلش
 
دوربین
 
نابینا
 

آخرین عناوین