1
:
کودکان خیابانی
 

سرچهارراه. از دخترک چند آدامس می‌خرم تا با این خرید اعتمادش را جلب کرده باشم.شروع می‌کنم به سؤال پرسیدن در ادامه سوال های من و پاسخ های مریم را بخوانید
 
کودکان
 
کودکان خیابانی
 

آخرین عناوین