1
:
زنده شدن
 

این مردکه مرگش بعد از ایست قلبی و توقف ضربان قلب به مدت ۹۰ دقیقه تایید شده بود،در هنگام اهدای عضو زنده شد.
 
اهدای عضو
 
زنده شدن
 

آخرین عناوین