1
گردشگری
- ۱۷:۱۱

روستاهای زیبا ودیدنی در سراسر جهان
تصاویر بسیاز زیبا وچشم نواز از روستاهای سراسر جهان از روستای ساحلی در آفریقا تا روستایی درشهرکرد ایران

روستاهایی زیبا از چهارگوشه جهان

تصاویر بسیاز زیبا وچشم نواز از روستاهای سراسر جهان از روستای ساحلی در آفریقا تا روستایی درشهرکرد ایران

 

 

 

روستایی در ایتالیا
 

سرآقا سید
روستای سرآقا سید، در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ایران 

روستای ساحلی در آفریقا
 

گاسادالور
روستای گاسادالور، در جزایر فارو 

هال استات
هال استات، در اتریش 

هابیت
روستای هابیت در نیوزلند 

کوه پنهان
روستای کوه پنهان در چین 

روستایی در جنوب غربی انگلستان
 

هیمالیا
روستایی در تبت 

رودخانه مالی
روستایی در کشور نیجر آفریقا 

روستایی در مالت
تابناک.
روستاآخرین عناوین