1
فناوری اطلاعات
- ۱۶:۴۰

جدیدترین آمار دنیا از کاربران اینترنت!
تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۳.۲ میلیارد نفر می رسد که تقریبا برابر با نصف جمعیت جهان است.

می توان گفت از کل 7.2 میلیارد نفر ساکنان جهان 3.2 میلیارد نفر تا 7 ماه آینده به جمع جمعیت آنلاین جهان می پیوندند.بر اساس آمارها روزانه بر تعداد کاربران اینترنت اضافه می شود و این افزایش با سرعت بالایی در حرکت است؛ اما با وجود این افزایش در تعداد کاربران اینترنت همچنان عده زیادی به این شبکه دسترسی ندارند.

در کل دنیا 7 میلیارد نفر مشترک خدمات تلفن همراه هستند.در آمریکا و اروپا 78 درصد مردم کاربر تلفن همراه هستند و 69 درصد جهان تحت پوشش خدمات نسل سوم تلفن همراه قرار دارد.اما این خدمات تنها در 29 درصد مناطق روستایی ارائه می شود. ضریب نفوذ خدمات پرسرعت همراه در آفریقا تنها 17.4 درصد است.

علاوه بر این تا پایان سال 2015 حدود 80 درصد از خانوارها در کشورهای توسعه یافته و 34 درصد در کشورهای در حال توسعه تا پایان سال 2015 میلادی بیش از 29 درصد از جمعیت شهرنشین کره‌ی زمین تحت پوشش اینترنت 3G قرار خواهند گرفت.در مجموع 69 درصد از ساکنان کره‌ی زمین تا پایان سال تحت پوشش اینترنت 3G قرار خواهند گرفت که در مقایسه با دو سال پیش با پوشش 45 درصدی نشان از رشد خوب آن دارد.

گفتنی است؛ در سال 2000 تنها 400 میلیون کاربر اینترنت در کل جهان وجود داشت،اما این رقم هم اکنون هشت برابر شده است.

کمونه.
اینترنتآخرین عناوین