1
فناوری اطلاعات
- ۰۰:۲۱

گوگل زندگی در شهرها را متحول می‌کند
یکی از روشهایی که گوگل به این منظور به کار می گیرد استفاده از برنامه‌های همراه هوشمندی است که یافتن خدمات و امکانات مختلف در شهرها و محیط اطراف را تسهیل می کند.

وگل می گوید قصد دارد با استفاده از فناوری شهرهای جدیدی خلق کند که در آنها کیفیت زندگی شهری به میزان چشمگیری ارتقا یابد.

یکی از روشهایی که گوگل به این منظور به کار می گیرد استفاده از برنامه‌های همراه هوشمندی است که یافتن خدمات و امکانات مختلف در شهرها و محیط اطراف را تسهیل می کند.

این شرکت قصد دارد به همین منظور موسسه جدیدی به نام Sidewalk Labs تاسیس کند. این شرکت که فعلا در مرحله راه اندازی است فناوری را در زیرساخت های شهری ادغام خواهد کرد تا از این طریق زندگی در محیط های شلوغ و ... راحت تر شود. البته هنوز جزییات چندانی در این زمینه در دسترس نیست.

از جمله اهدافی که این شرکت جدید التاسیس تعقیب می کند می توان به ارتقای کارآیی سیستم حمل و نقل، کاهش هزینه های زندگی با استفاده از فناوری و کاستن از میزان مصرف انرژی اشاره کرد.

دان داکتروف مدیر Sidewalk labs می گوید ما تازه در آغاز راه ایجاد یک تحول تاریخی در شهرها هستیم. در شرایطی که نگرانی در مورد برابری در شهرها، هزینه زندگی، سلامت و محیط زیست تشدید می شود، تحول بی سابقه در فناوری به افزایش کارآیی، انعطاف و سهولت زندگی در آنها کمک می کند.

وی اظهار امیدواری کرده که Sidewalk labs نقشی مهم در توسعه محصولات فناوری و ارتقای زیرساخت های آنها ایفا کند. پیش از این گوگل در برخی طرح های مربوط به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هم مشارکت کرده بود.

خبرگزاری فارس.
گوگلآخرین عناوین