1
:
گوگل
 

یکی از روشهایی که گوگل به این منظور به کار می گیرد استفاده از برنامه‌های همراه هوشمندی است که یافتن خدمات و امکانات مختلف در شهرها و محیط اطراف را تسهیل می کند.
 
گوگل
 

گوگل در قالب طرح جدید خود عکس های برهنه کاربران را سانسور می کند.
 
گوگل
 

آخرین عناوین