1
:
ازدواج
 

۶ فوتبالیست مطرح لیگ‌های اروپایی روز گذشته جشن ازدواج خود را برگزار کردند.
 
ازدواج
 
فوتبال
 

در کامرون در آفریقای غربی ، نظام چند همسری وجود دارد. در روستایی در این شهر، آبومی از رهبران این روستای قبیله نشین اکنون یکصد همسر دارد که ۷۲ زن از همسران پدرش هستند.
 
ازدواج
 
کامرون
 

آخرین عناوین