1
:
کتاب
 

کتابخانه دوک ۱ با بودجه ای ۲۸۰ میلیون یورویی به سرانجام رسیده است. این کتابخانه با طراحی چند وجهی مصرف بهینه انرژی را هدف قرار داده و در دهانه رودخانه آرهوس قرار دارد.
 
کتاب
 
کتابخانه
 

در ابتکاری نو امام جماعت یک مسجد در تهران اقدام به راه اندازی طرح خیرات کتاب کرده است با این هدف که موضوع خیرات اموات را به سوی اقدامات فرهنگی عام المنفعه ای مانند کتابخوانی هدایت کند.
 
کتاب
 

آخرین عناوین