1
:
حیوانات
 

خطرناک ترین حیوانات کشنده جهان، کدامیک بیشتر از انسان ها کشتار می کنند؟
 
حیوانات
 
کشنده
 

تصویر فوق نه تنها عکس گونه‌ای از مار نیست، بلکه کمترین ارتباطی هم با مارها و خانواده‌ی این خزنده ندارد و نوعی پروانه است که در روند تکامل خود به توانایی تقلید ظاهر مارها دست یافته است.
 
حیوانات
 

صویر فوق نه تنها عکس گونه‌ای از مار نیست، بلکه کمترین ارتباطی هم با مارها و خانواده‌ی این خزنده ندارد و نوعی پروانه است که در روند تکامل خود به توانایی تقلید ظاهر مارها دست یافته است.
 
حیوانات
 

اين خانم بچه شیري را نگهداري مي كند ولي به دليل مشكلات مالي آن را به باغ وحش تحويل مي دهد و پس از مدتي به ديدن بچه شير مي رود و ادامه ماجرا...
 
حیوانات
 
باغ وحش
 
ویدیو
 


آخرین عناوین