1
:
اروپا
 

سارایوو پایتخت کشور بوسنی هرزگووین است. این ویدیو با فن آوری ۴K فیلمبرداری شده است.
 
بوسنی هرزگوین
 
اروپا
 
ویدیو
 


آخرین عناوین