1
:
کسب و کار
 

جنرال الکتریک یا GE در بسیاری از جنبه‌های مدیریتی به عنوان بهترین شرکت سهامی آمریکایی در قرن بیستم معرفی شده است.
 
کسب و کار
 
بحران
 

سازمان همکاری اقتصاد و توسعه نموداری را از میزان حداقل درآمد کارگران کشورهای عضو آن در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده است که در این گزارش به مقایسه این اطلاعات با حداقل درآمد کارگران ایرانی خواهیم پرداخت.
 
کسب و کار
 
دستمزد
 
کارگران
 

امروزه در كنار روش هاي سنتي تبليغات مثل روزنامه،راديو و تلويزيون و تبليغات تلفني بسياري از افراد محصولات خود را از طريق اينترنت تبليغ مي كنند.
 
اینترنت
 
کسب و کار
 
فروش
 

آخرین عناوین