1
:
خراسان شمالی
 

رویین یک دهکده صنایع دستی است از همان روستاهایی که فقط بافت قدیمی و آثار تاریخی اش گردشگران را جذب نمی کند، بلکه هنر دست زنان و نساجی سنتی، آن را به عنوان روستای نمونه گردشگری معروف کرده است.
 
روستا
 
خراسان شمالی
 
صنایع دستی
 

آخرین عناوین