1
:
ویدیو
 

آیا همه ما قطرات آب را مبینیم؟
 
آب
 
ویدیو
 


سارایوو پایتخت کشور بوسنی هرزگووین است. این ویدیو با فن آوری ۴K فیلمبرداری شده است.
 
بوسنی هرزگوین
 
اروپا
 
ویدیو
 


اين خانم بچه شیري را نگهداري مي كند ولي به دليل مشكلات مالي آن را به باغ وحش تحويل مي دهد و پس از مدتي به ديدن بچه شير مي رود و ادامه ماجرا...
 
حیوانات
 
باغ وحش
 
ویدیو
 


آخرین عناوین