1
:
ایران
 

۱
 
ایران
 
ساسانیان
 

ایران از نظر تعداد افرادی که در رشته های مهندسی از دانشگاه های این کشور فارغ التحصیل می شوند در رتبه سوم جهان قرار گرفت.
 
ایران
 
مهندس
 

چگونگی به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ هخامنشی پس از عزیمت کمبوجیه به مصر و پیدایش بردیای دروغین
 
ایران
 
داریوش بزرگ
 

سند رسمی ایران، به باور مورخان تنها کشور جهان که دارای سند دقیق مالکیت، مانند اسناد مالکیت کنونی است، ایران و سند بیستون است. داریوش بزرگ و بردیای دروغین در زیر پاهایش
 
ایران
 
داریوش بزرگ
 

آخرین عناوین