1
:
دوربین
 

این نوزاد که هنوز نامی برای او برگزیده نشده بود بخاطر نور فلش دوربین دچار عارضه چشمی شده که درمان آن بی فایده است.
 
نوزاد
 
فلش
 
دوربین
 
نابینا
 

در این تصویر یک دنیا سادگی در مقابل دوربینی که قرار نیست عکس بگیرد را می بینید.
 
کودکان
 
عکس
 
دوربین
 

آخرین عناوین