1
:
نوزاد
 

بچه‌ای که هنگام تولد با اعضای داخلی در بیرون بدنش و در یک کیسه‌ ظریف و حساس در بالای معده به دنیا آمد به زودی جراحی می‌شود.
 
نوزاد
 
رشد
 

اولین پوشک نوزاد را می‌توان به عنوان شاخصی برای درک و تشخیص به موقع مشکلات مغزی و ذهنی او مورد استفاده قرار داد.
 
نوزاد
 
پوشک
 
مغز
 

این نوزاد که هنوز نامی برای او برگزیده نشده بود بخاطر نور فلش دوربین دچار عارضه چشمی شده که درمان آن بی فایده است.
 
نوزاد
 
فلش
 
دوربین
 
نابینا
 

نوزادی سه ماهه در جواب به پدرش که به او گفت دوستش دارد ،گفت "دوستت دارم".
 
نوزاد
 

آخرین عناوین