1
:
فروش کلیه
 

روستایی «دره کلیه» معروف است، چون تقریباً تمام کسانی که آن جا زندگی می‌کنند، یکی از کلیه‌هایشان را فروخته‌اند
 
روستا
 
فروش کلیه
 

آخرین عناوین