1
:
بلک بری
 

تصویر منتسب به نسخه‌ای از گوشی هوشمند پاسپورت بلک‌بری پیش از معرفی رسمی آن فاش شده که نشان از ظاهری بهتر لوکس‌تر برای این گوشی هوشمند دارد.
 
بلک بری
 
گوشی هوشمند
 

آخرین عناوین