1
:
رشد
 

بچه‌ای که هنگام تولد با اعضای داخلی در بیرون بدنش و در یک کیسه‌ ظریف و حساس در بالای معده به دنیا آمد به زودی جراحی می‌شود.
 
نوزاد
 
رشد
 

آخرین عناوین