1
:
حسن روحانی
 


به مناسبت روز جهانی چپ دست ها، محسن افشانی در اینستاگرام خود مقایسه ای جالب به اشتراک گذاشت.
 
حسن روحانی
 
اوباما
 

آخرین عناوین