1
:
بزرگراه چمران
 

چند روز پيش يكى از دوستانم هشدار داد كه در محدوده اى از بزرگراه چمران تبهكارانى هستند كه در نيمه هاى شب خود را به اتومبيل هاى عبورى مى كوبانند، خود را به موش مردگى مى زنند
 
اخاذی
 
بزرگراه چمران
 

آخرین عناوین