1
:
آموزش
 

وقتی با همسرمان زیر یک سقف می رویم ، در بهترین شرایط باز هم از یکدیگر رفتارهایی می بینیم که دلچسب نیست پس باید راه انتقاد کردن را بلد باشیم.
 
آموزش
 
همسرداری
 

هر هندوانه یک نشیمنگاه دارد! بله بخشی که یک لکه ی مشخص در یک طرف هندوانه وجود دارد که مربوط به بخشی است که هندوانه با زمین تماس داشته است
 
آموزش
 
خرید
 
هندوانه
 

با افزایش قیمت بنزین، توجه به این ماده در مرکز توجه قرار می گیرد. آنچه در مورد این ماده اهمیت دارد، نحوه سوختگیری خودرو است و اینکه در این وانفسای گرانی سوخت چگونه از هدر رفت آن در باک خودرو جلوگیری شود.
 
سوخت گیری
 
آموزش
 

چند تا عود روشن کنید و آن ها را زیر صفحه گرد قرار دهید به طوری که دود بالا رفته و به لبه های صفحه برخورد کرده و از کنارشان رد شود.
 
عکاسی
 
آموزش
 

آخرین عناوین