1
:
کوهستان
 

تصاویر تازه فضاپیمای نیوهورایزنز از پلوتو نشان می دهد که این عضو دورافتاده منظومه شمسی دارای کوه هایی یخی به بلندی البرز است.
 
سیاره پلوتو
 
کوهستان
 

آخرین عناوین