1
:
وام خودرو
 

آنچه در جزئیات دستورالعمل مذکور به آن اشاره شده، دریافت تسهیلات به تمامی متقاضیان خرید خودرو از سه‌شنبه آینده است.
 
خودرو
 
وام بانکی
 
وام خودرو
 

آخرین عناوین