1
:
بحران
 

جنرال الکتریک یا GE در بسیاری از جنبه‌های مدیریتی به عنوان بهترین شرکت سهامی آمریکایی در قرن بیستم معرفی شده است.
 
کسب و کار
 
بحران
 

آخرین عناوین