1
:
قیمت ارز
 

مظاهری از بازگشت رقمی در حدود٢٠تا٣٠ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به بانک مرکزی در دوره پساتوافق و دنبال شدن سیاست دولت سابق در بازار ارز سخن گفت و نسبت به جهش ارزی هشدار داد.
 
قیمت ارز
 

آخرین عناوین