1
:
شعر
 

در یكى از جنگ‌ها، عده‌اى را اسیر كردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یكى از اسیران را اعدام كنند...
 
شعر
 

طعاتی از دلنوشته‌های شعرای بنام و بی‌نام.
 
شعر
 

آخرین عناوین